A

Antoni Bertran Bellido

Antoni Bertran je softverski inženjer koji radi u Kancelariji za obrazovne tehnologije Otvorenog univerziteta Katalonije, a uz to je i partner u kompaniji 3&Punt koja je specijalizovana za razvoj platformi zasnovanih na Moodleu (i koja je novi Moodle partner od oktobra 2017. godine).

Svoju saradnju sa Otvorenim univerzitetom Katalonije započeo je 2007. godine, integrišući Moodle, Wordpress i druge aplikacije korišćenjem standarda poput LTI i OKI OSIDs.

Radi i na nekim projektima otvorenog koda poput moodle-local_ltiprovider


D

Dokle ovako? ili tri-tri u praksi

Predavač će pokušati saznati što najviše tišti publiku po pitanju Moodle i sličnih obrazovnih tehnologija (s naglaskom na Moodle). Usput će iznijeti svoja iskustva s verzijom Moodle 3.3. u praksi.


Dragan Žikić

Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Dugogodišnji korisnik Moodle platforme u nastavnom procesu, član Moodle Mreže Srbije, član SOVA tima - e-learning platforme Univerziteta u Novom Sadu.


G

Goce Nedelkoski

Rođen 1969. godine u Prilepu, Makedonija. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu - Skopje, ossek - Kompjuterska tehnika i informatika. U obrazovnom sistemu je već 18 godina i radi kao profesor informatike u Srednjoj stručnoj školi "Đorče Petrov" u Prilepu.

Već nekoliko godina sprovodi projekte na teme iz profesionalnog razvoja nastavnika što uključuje razne oblike treninga i korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi.

Koautor je platforme digitalschool.mk koja je bazirana na Moodle platformi i uključuje nastavnike i đake iz 11 stručnih škola.


I

Igrifikacija obrazovanja i poslovanja

Prema Wikipediji, igrifikacija (eng. gamification) je "primjena elemenata dizajna i principa igara u ne-igrajućim kontekstima". Igrifikacija se obično koristi kako bi se poboljšala ekstrinsična motivacija i uključenost studenata i poslovnih korisnika, organizacijska produktivnost, učenje, nalaženje resursa, zapošljavanje i procjena zaposlenika, jednostavnost korištenja i korisnost sustava.

Ova prezentacija opisuje postojeće trendove u obrazovanju (primitivni sustav ocjenjivanja) i poslovanju (često kontraproduktivni KPI - ključni sustav pokazatelja uspješnosti) s prijedlozima kako to učiniti inteligentnije. Osnovna je ideja utjecati na obrasce ponašanja ljudi na način na koji oni više pridonose obrazovnom ili poslovnom uspjehu kao i osobnoj (poslodavcu i klijentu) motivaciji i zadovoljstvu, uključenosti i vidljivosti unutar bilo kojeg konteksta. 

U obrazovnom kontekstu, glavni je cilj da se pomogne studentima s obrazovnim problemima pomoću sustava ranog upozorenja (early warning systems).

Drugi važan ishod dobro igrificiranog obrazovnog ili poslovnog okruženja važan je, učestao i kvalitetan izvor podataka za obrazovnu analitiku i rudarenje obrazovnih podataka (learning analytics and educational data mining) ili poslovnu analitiku, koji nudi mogućnost uvođenja vrlo točnih prediktivnih i preskriptivnih analitičkih modela.


Ilche Acevski

Profesor elektro grupe predmeta, Programiranja, Digitalnih sitema, Informatike i sl. Završio je Elektro fakultet u Skoplju, smer Elektronika i telekomunikacije, a magistrirao Informaticku tehnologiju na Tehničkom fakultetu u Bitolju gde je trenutno na doktorskim studijama. Potpredsednik je udruženja Moodle Makedonija od 2015. godine, karijerni savetnik i ESARU administrator u školi u kojoj radi.


Implementacija e-škole i integracija video konferencija za potrebe srednje stručne škole u Republici Makedoniji

Izlaganje će prikazati kako se Moodle primenjuje u jednoj srednoj stručnoj skoli u Makedoniji i kakvi su rezultati kod učenika zbog njegovog korišćenja. Isto tako u izlaganju će biti objašnjeno kako se u okviru Moodle platforme mogu implementirati video konferencije (korišćenjem isključivo softvera otvorenog koda) sa sopstvenog servera. Predavač će odgovoriti na pitanje da li se primenom samog Moodlea može podici motivisanost kod učenika, i kako se može obuhvatiti više tipova učenika u skladu sa njihovim preferencijama i stilovima učenja. Na kraju će biti izneti rezultati istraživanja o tome kako se primena Moodlea odrazila kako na učenike, tako i na školu, i koliko se podigao renome školi.


Interaktivni pristup e-učenju u MUP-u korišćenjem dodatka H5P

Pošto dodatak H5P nudi zaista širok spektar opcija za prezentovanje materijala i za proveru znanja, predstaviće se kako su odabrani sadržaji osnovne policijske obuke prilagođeni i predstavljeni polaznicima kroz jednu vrstu prezentacije koju nudi ovaj dodatak i jednu interaktivnu vežbu za učenje s video snimkom.


Ivan Gjorgjievski

Poslednjih 6 godina glavni Moodle administrator aa Biznis Akademiji Smilevski - BAS u Makedoniji. Radi istovremeno kao koordinator za biznis laboratoriju, a izabran je i kao demonstrator za predmete iz oblasti kompjuterske pismenosti i osnova menadzmenta.

Diplomirani je operativni menadžer, a sada je na kraju postdiplomskih studija u domenu upravljanja ljudskim resursima. 

Dugo se bavi računarima na osnovnom nivou, održavanjem i administracijom sistema, malih lokalnih servera, Web i grafičkim dizajnom.


J

Jasmin Klindžić

Jasmin Klindžić rođen je 1976. godine u Slavonskom Brodu. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu kao sistem inženjer od 2003. godine. Od iste godine kao deo tima u sklopu projekta OIZEOO pod vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić bavio se odabirom, implementacijom i testiranjem raznorodnih VLE rešenja. Kao rezultat tog projekta na nivou Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu je u jesen 2004. godine implementiran VLE Omega, jedna od najvećih Moodle instalacija u Hrvatskoj (po broju korisnika i broju kurseva).

Vođa je projekta prevođenja Moodle interfejsa na hrvatski jezik i administrator Moodle jezičkog paketa za hrvatski jezik od 2004. godine. Uz pružanje podrške krajnjim korisnicima VLE Omega, kreira i drži kurseve o upotrebi otvorenih tehnologija u obrazovnom okruženju i učenju na daljinu. Gostujući je predavač na CARNet Elearning akademiji (ELA). Član je HrOpenove ekspertske grupe za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj.


Jelena Stojanović

Nastavnik matematike i računarske grupe predmeta u “Politehnici - školi za nove tehnologije" na Novom Beogradu. Zajedno sa kolegom Jovanom Miletićem administrira školsku Moodle platformu i drži više kurseva na istoj. Održava nastavni blog "On-line učionica".

Prati i učestvuje na velikom broju seminara stručnog usavršavanja, pogotovo iz oblasti upotrebe informacionih tehnologija. Smatra da nastavnici informatike moraju biti lideri u toj oblasti u svojoj školi. Vrši obuke kolega unutar škole za sve zainteresovane za teme iz oblasti primene IKT.

Poslednjih par godina aktivno se bavi robotikom i talentovanim učenicima, sa kojima kontinualno ostvaruje zapažene rezultate.

Diplomirala je matematiku, smer Profesor matematike i računarstva na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Jovan Miletić

Inženjer mašinstva – specijalista. Profesionalno vezan za rad sa mladim ljudima. Radi u srednjoj stručnoj školi “Politehnika - škola za nove tehnologije" iz Beograda. Nastavnik mašinske grupe predmeta iz oblasti tehnologije i programiranja kompjuterski upravljanih mašina.

U okviru radnih zadata obavlja administraciju i održavanje školske platforme za elektronsko učenje, koju održava zajedno sa koleginicom Jelenom Stojanović. Na platformi u ulozi predavača ima kurseve za sve predmete koje predaje. Obavlja i administraciju i razvoj školske računarske mreže. Objavljuje i članke u vezi škole u kojoj radi i nastavne sadržaje u vezi programiranja kompjuterski upravljanih mašina i robotike

Autor je i predavač više stručnih seminara, akreditovanih od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Pored formalne obuke vrši neformalnu obuku kolega iz kolektiva, iz stručne oblasti i oblasti primene IKT u nastavi. Stalno se trudi da prati razvoj IKT, čime usavršava sebe i nastavu koju izvodi na radnom mestu.


K

Kad se četvrtaci dočepaju Moodla...

Izlaganje predstavlja primer iz prakse nastao tokom rada sa učenicima 4. razreda osnovne škole. U prethodnim razredima poznavali su Moodle samo kao učenici, a u 4. razredu su poželeli da ga isprobaju iz uloge nastavnika za sadržaje predmeta Priroda i društvo i Matematika. Kreirali su kraće lekcije i zadatke za svoje drugove iz razreda, pri čemu su koristili tekst, ilustracije, video-zapise, linkove, ali i neke zanimljive alate.


Karmela Aleksić-Maslać

Prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), rukovodilac istraživanja, korukovodilac MBA programa u domenu upravljanja informacionim sistemima, kao i koordinator EU fondova - HKO projekta.

Kao inženjer i asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu bila je uključena u nastavni i naučni rad i učestvovala je na 10 projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i tehnologije, kao i Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet). Imala je vodeću ulogu u uvođenju prvih projekata vezanih za različite oblike e-učenja u hrvatskom obrazovnom sistemu. Od 2002. godine je rukovodilac IT odeljenja na ZŠEM-u. Razvila je više programa kurseva i igrala važnu ulogu u sistematskom uvođenju e-učenja u nastavni proces na ZŠEM-u, kao i u upravljanju kvalitetom sistema za e-učenje.

Objavila je preko 70 naučnih radova i angažovala se kao recenzent na više konferencija i za nekoliko časopisa.


M

Mara Bukvić

Diplomirala 1991. godine, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomskim radom pod naslovom "Međuprocesna komunikacija pod operativnim sistemom UNIX u Internet okruženju".  Od tada do danas svjedok je i učesnik u razvoju Internet infrastukture u Srbiji, usvajanju Internet tehnologija, servisa i protokola. Prva iskustva sticala je u Institutu u Vinči na VINČAnet mreži do sredine devedesetih, a zatim nastavila svoj rad u Računskom centru Univerziteta u Beogradu (RCUB), povezujući fakultete, institute Univerziteta u Beogradu, pa potom proširujući računarsku mrežu optikom na 24 grada u Srbiji. U periodu 2000. do 2010. godine bila je odgovorna za više velikih infrastukturnih projekata na nacionalnom nivou.

Od 2010. godine predmet njenog profesionalnog interesovanja su bežični protokoli vezani za uključivanje stvari na Internet (IoT: Internet of Things).


Marijana Milanović

Rođena 1974. godine u Loznici. Diplomirala Srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1999. godine radila kao profesor Srpskog jezika i književnosti u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Od  transformacije škole u Centar za osnovnu policijsku obuku 2007. godine radi kao trener za predmet Veština komunikacije.

Prvi dodir sa e-učenjem i Moodleom je bio 2010. godine i od tada je preko polaznika kursa, kreatora nastave, administratora došla do toga da danas drži kurseve svojim kolegama kako da budu kreatori nastave u Moodleu. Bila je deo timova koji se bave sačinjavanjem i sprovođenem e-kurseva za policiju kao što su Veština komunikacije, Kurs za kreatore nastave, itd. Trenutno radi i kao trener iz predmeta Elektronsko učenje i u svojoj nastavi uspešno primenjuje ovu metodu.


Marko Buterin

Rođen 1993. godine u Rijeci. Srednjokolsko obrazovanje stekao u Pazinskom kolegiju - klasičnoj gimnaziji u Pazinu. Od 2011. do 2015. studirao na preddiplomskom studiju Odjela za Informatiku Sveučlišta u Rijeci te stekao zvanje prvostupnika informatike s dobrim uspjehom.

Godine 2015. upisao je diplomski studij na istom Odjelu, smjer Informacijski i komunikacijski sustavi. Položio sve ispite s ukupnim vrlo dobrim uspjehom te očekuje obranu diplomskog rada do kraja 2017. godine.Migracije velikih Moodle sajtova

  • Kako uspešno migrirati velike Moodle sajtove? 
  • Kako vam zvuči migrirati 6 Moodle sajtova sa 35.000-45.000 korisnika?
  • Kada su podaci izraženi u 100 - 300 GB? I kad su baze velike i do 35 GB?
  • Zašto to moramo uraditi? Šta sve moramo imati i kako da to uspešno uradimo i to što brže?
  • Kako možemo optimizovati moodledata podatke, chache, i šta treba raditi sa velikim logovima? Šta treba raditi sa toliko velikim bazama podataka?
  • Koji hosting je optimalan za ovako velike Moodle sajtove? Koji je optimalan server za Moodle platforme i kako ga treba podesiti da bi se mogle izvršiti migracije? 

Izlaganje predstavlja iskustvo sa migracije Moodle sajtova za jedan veoma poznati američki koledž i to u roku od samo nekoliko dana.


Moodle Do's and Don'ts

Šta valja a šta nikako ne treba činiti pomoću svemoćnog Moodlea.


Moodle kao e-udžbenik

Upoređivanje iskustva u dizajniranju elektronskog udžbenika za potrebe nastave u srednjoj tehničkoj školi sa instrukcionim dizajnom e-udžbenika za izdavačku kuću.


N

Nadogradnja Moodle sustava MudRi sa verzije 1.9 na 3.3

Prezentacija opisuje proces nadogradnje Moodle LMS-a Sveučilišta u Rijeci pod nazivom MudRi sa verzije 1.9.17 na verziju 3.3.1. Iz razloga što direktna nadogradnja nije moguća, postupak se odvija u nekoliko međukoraka: nadogradnja na 1.9.19, na 2.0.10, na 2.2.11, na 3.0.10 te konačno na 3.3.1. Prezentacija će dati detaljan uvid u sve korake nadogadnje, opise problema na koje se pri nadogradnji naišlo i njihova rješenja te u konačnici prikazati dobivene rezultate uz kratku usporedbu korištenih verzija Moodlea i dodatnih modula koje sustav koristi.


Nikolche Shulevski

Predsednik udruženja Moodle Macedonia i profesor nemačkog jezika u nekoliko srednjih, visokih i privatnih škola u Bitolju. Aktivno istražuje Moodle platformu u okviru svoje doktorske disertacije, koju radi na Filološkom fakultetu u Skoplju, i koja je u završnoj fazi.  

Administrator je 4 Moodle platforme i trener na temu Moodlea u Makedoniji. Često posećuje Moodle mootove u svim zemljama nemačkog govornog područja, kao i webinare za onlajn učenje.


O

Olgica Spasojević

Profesor srpskog jezika i književnosti, zaposlena u OŠ „Petar Leković“ u Požegi. Pedagoški savetnik i savetnik spoljni saradnik ŠU Užice. Tokom višegodišnjeg rada u nastavi razvijala je inovativne metode podučavanja, među kojima se najviše izdvajaju upotreba digitalnih tehnologija i projekti međunarodne saradnje između učenika. Više puta je nagrađivana na konkursima za primere dobre nastavne prakse. U svojoj karijeri osim radu sa učenicima, posvećena je i pružanju podrške drugim nastavnicima i deljenju primera dobre prakse.

Prisustvovala je i izlagala na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, posvećenim unapređivanju nastave kroz upotrebu digitalnih tehnologija. Na više stručnih skupova predstavljala je svoja iskustva u višegodišnjem korišćenju Mudla u radu sa učenicima. Autor je više akreditovanih programa stručnog usavršavanja. Saradnik je izdavačke kuće Klet, Fondacije Tempus, organizacije Etvining Srbija i Britanskog saveta.


P

Pismeniji uz Moodle?

Smatra se da je razvoj tehnologije udaljio učenike od knjige i negativno uticao na razvoj pismenosti. U radu su predstavljena praktična iskustva u korišćenju Moodle kurseva u nastavi srpskog jezika, upravo u nastavnim oblastima jezičke kulture i pismenosti. Razmatraju se mogućnosti koje pruža ova platforma za organizovanje aktivnosti koje će kod učenika povećati odgovornost prema negovanju pismenosti i poštovanju jezičkih i pravopisnih pravila. Prikazuje se praktična upotreba saradničkih alata Rečnik i Radionica u podsticanju kritičkog mišljenja, kooperativnog ocenjivanja i povezivanja osnovne i digitalne pismenosti.


Plugin(i) H5P-Švajcarski nožić za Moodle, Wordpress, Weebly (il daleko bilo za Drupal)

Plugin(čina) koju smo čekali...


Prilog sistemu za razvoj IKT u sektoru obrazovanja – podaci o korisnicima

Samo servisi kojima je pristup otvoren, a takvih je malo, nemaju potrebu da održavaju informacije o svojim korisnicima. Neuporedivo veći broj servisa, među njima i Moodle, zahtjevaju ili se oslanjaju na autentifikaciju korisnika, da bi se pristup servisu kontrolisao, ograničio ili omogućio različitim grupama korisnika.

Internet prolazi kroz fazu razvoja u kojoj je ključno identifikovati korisnike. Posljedice se vidljive čak i na društvenom nivou. Součeni smo sa zadacima koji se ranije nisu javljali.

Ova prezentacija osvjetliće problem autentifikacije korisnika u širem kontekstu – kada problem rješavanja autentifikacije postaje složen, koje koristi možemo očekivati ako takav složen problem rješimo, koje tehnologije postoje, mogući izbori, koje komponenete imamo u akademskom okruženju, šta nedostaje, redosljed koraka...

Cilj je da se pokrene razmišljanje o integrativnom razvoju middleware servisa za autentifikaciju i autorizaciju u sektoru obrazovanja.


Programiranje i STEM

Izlaganje ima za cilj da predstavi Scientix Moodle kurs o upotrebi programiranja u nastavi STEM predmeta.

U duhu uvođenja informatike i težnji da se ona integriše i u ostale nastavne predmete, primeri u okviru ovog kursa koji su rađeni u Pythonu i GlowScript-u mogu da daju nove ideje nastavnicima.

Ideja je da se da nova dimenzija u oblasti informatike i programiranja koja će omogućiti lakšu međupredmetnu saradnju.


Projekat TeSLA - Adaptivni sistem za ocenjivanje zasnovan na poverenju za osiguravanje validnosti procesa elektronske provere znanja

Projekat TeSLA predstavlja adaptivni sistem za ocenjivanje zasnovan na poverenju za osiguravanje validnosti procesa elektronske provere znanja u onlajn i hibridnim okruženjima, sve do sistema za upravljanje učenjem kao što je Moodle. Izlaganje će dati osnovni prikaz TeSLA projekta, arhitekturu platforme u razvoju, kao i kreiranje dodatka za Moodle u okviru iste.


R

Radne evaluacije putem Moodlea

Tri godine zaredom je vršena evaluacija radnih performansi sa ciljem određivanje potencijalne zone poboljšanja ili unapređivanje poslovanja. Pri tome je korisćena Moodle platforma kao najdostupnija i moćna alatka za laku distribuciju, diseminaciju i analizu podataka.

Izlaganje će dati slikovit prikaz procesa odvijanja evaluacija i njihovih ishoda. Predavač će se zadržati se na procesu podešavanja platforme, odvijanju obuke i početnih analiza, zatim na proširenju evaluacija i porastu broja korisnika.


Ratko Stanković

Rođen je u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio u Nišu, kao i Filozofski fakultet - studijsku grupu za fizičku kulturu sa prosečnom ocenom 8,46, a na diplomskom radu dobio je ocenu 10. Godine 1989. izabran je za asistenta pripravnika na predmetu Biomehanika na Studijskoj grupi za fizičku kulturu pri Filozofskom fakultetu u Nišu. Magistrirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu 1992. godine i izabran u zvanje asistenta 1993. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu - studijska grupa fizička kultura. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Relacije relevantnih biomotoričkih i antropometrijskih dimenzija kod sportista" odbranio je na Fakultetu fizičke kulture u Nišu 2001. godine. Poslednjih godina predmet svojih istraživanja usmerio je prema trodimenzionalnoj analizi sportskih tehnika. Rukovodilac je međunarodnih projekata prekogranicne saradnje i nacionalnih projekata. Šef je programa koji se realizuje na daljinu. Više od deset godina bio je aktivan sportista i član košarkaškog kluba "Student" iz Niša. Oženjen, otac četvoro dece.


S

Snežana Vla

Trener za obuku trenera u Centru za osnovnu policijsku obuku Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Po struci profesor engleskog jezika i književnosti, Snežana je počela da se zanima za Moodle 2010. godine, na samom početku uvođenja e-učenja kao jedne od metoda obuke u MUP-u. Bila je deo timova koji su se bavili planiranjem i realizacijom aktivnosti sa tim ciljem, kao i sačinjavanjem i sprovođenjem e-kurseva za policiju kao što su Veština komunikacije, Engleski jezik u službenoj komunikaciji, Kurs za kreatore nastave, itd. Trenutno je i jedan od administratora i koordinatora aktivnosti iz oblasti e-učenja u MUP-u RS.


T

TeSLA project - An adaptive trust e-assessment system for assuring e-assessment processes

TeSLA project is an adaptive trust e-assessment system for assuring e-assessment processes in online and blended environments to LMSs like Moodle. The presentation will show TeSLA project overview, architecture and how a Moodle plugin is developed.


Tomislav Slaviček-Car

Rođen 1982. godine u Rijeci. Srednjoškolsko obrazovanje stekao u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci. Od 2011. do 2014. godine studirao na preddiplomskom studiju Odjela za Informatiku Sveučlišta u Rijeci te stekao zvanje prvostupnika informatike s odličnim uspjehom. Posljednji semestar preddiplomskog studija pohađao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u sklopu Ceepus programa razmjene studenata.

Godine 2015. upisao je diplomski studij na istom Odjelu, smjer IKS (informacijski i komunikacijski sustavi) te diplomirao s odličnim uspjehom u rujnu 2017. godine.U

Učenje na daljinu na fakultetu sporta

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu je 2012. godine, zajedno sa Nacionalnom sportskom akademijom u Sofiji, aplicirao za IPA projekat prekogranične saradnje pod nazivom "Formiranje centra za učenje na daljinu korišćenjem infrastruktura IT na FSFV u Nišu i NSA u Sofiji. Projekat je odobren sa budžetom od oko 260.000 evra. Oko 80% budžeta je pripalo FSFV koji je taj novac iskoristio za kupovinu opreme za realizaciju učenja na daljinu. Nabavljeno je oko 90 najsavremenijih računara, audio-video tehnika, konferencijski sistem i dr. Projekat je uspešno realizovan i sva sredstva sufinansiranja su vraćena fakultetu.

U okviru projekta urađena je obuka nastavnika za pripremu kurseva. Moodle platforma je instalirana na serverima koje održava Univerzitetski računarsko informacioni centar JUNIS. a Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je akreditovao dva studijska programa za učenje na daljinu, na Master akademskim studijama i Osnovnim strukovnim studijama. U toku je treća generacija studenata koji se upisuju na ovakvu vrstu studija. Svake godine je interesovanje sve veće jer se studije iz godine u godinu oplemenjuju novim sadržajima i resursima koje omogućava ovakav način studiranja. Internacionalizacija programa se širi tako da sada već ima nekoliko studenata iz cele Evrope. U planu je priprema ovih studijskih programa na engleskom jeziku.


Uloguj se i pobedi!

Takmičenje u programiranju CNC mašina u organizaciji Zajednice mašinskih škola Srbije u školskoj 2016/17. je prvi put organizovano preko Moodle platforme "Politehnike - škole za nove tehnologije". Platforma je korišćena u svim segmentima takmičenja. Otvoren je kurs za takmičenje koji sadrži teorijski test i mesto za predavanje programa na ocenjivanje za praktični deo takmičenja.

U teorijskom delu je napravljena baza pitanja koja je bila otvorena za vežbanje pre takmičenja. Ceo sadržaj je pisan dvojezično - na srpskom i mađarskom jeziku. Korišćenje Moodle platforme u ovom segmentu je omogućilo analizu pitanja i ispravku formulacija i ponuđenih odgovora.

Za vreme okružnog takmičenja, Komisija za pregledanje zadataka je bila na istom mestu, što je omogućilo usklađivanje kriterijuma. Ovim rešenjem je omogućeno i šifrovanje radova, što je dovelo do veće objektivnosti ocenjivanja. Učenici su predavali kodove i rešavali test na svojim lokacijama, a komisija je pregledala predate radove na udaljenoj lokaciji. Na kraju je bilo relativno jednostavno formirati liste po okruzima. Platforma je omogućila i analizu rezultata teorijskog testa i savete za mentore po okruzima. Republičko takmičenje je bilo izvedeno na isti način.

Utisci su vrlo pozitivni i takmičenje će biti organizovano ovako i ubuduće.


Unapređenje profesionalnih kompetencija nastavnika u stručnim školama preko uspostavljanja novog koncepta digitalnog učenja

Digitalschool.mk je onlajn platforma bazirana na Moodleu i u Makedoniji je aktivna već 2 godine. Platforma je deo projekta "Unapređenje profesionalnih kompetencija nastavnika u stručnim školama preko uspostavljanja novog koncepta digitalnog učenja". Projekt je finansiran od ETF (European Training Foundation) iz Torina, agencije Europske Unije sa ciljem da podrži stručno obrazovanje.

U projekat su na početku bile uključene 3 pilot škole, a nakon godinu dana evaluacije, u drugu fazu projekta se uključilo još 8 škola iz Jugozapadne Makedonije. U ovom trenutku ova platforma je aktivna u 11 stručnih škola iz 6 gradova u Makedoniji. Usled velikog broja korisnika nedavno je urađen prelaz na novi virtuelni server i svaka škola je dobila svoj poddomen.


Upravljanje kvalitetom e-learning sustava na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa

U radu će biti opisano 11 standarda koji su razvijeni na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) kako bi se upravljalo kvalitetom e-learning kolegija. Standardi se mogu podijeliti u tri grupe: statički, dinamički i administrativni. Statički standardi su vezani za predavanja, case-ove, syllabus i sl. Dinamični standardi su elementi poput online testova, zadataka, foruma, diskusija, kvizova, blogova te razni kolaboracijski alati. Administrativni standardi su vezani za redovito ažuriranje baza studenata. Na Moodle Loomenu je razvijeno preko 300 kolegija koji se koriste na preddiplomskom i diplomskom studiju te 10-tak kolegija koji se koriste za potporu studentima, nastavnicima i administraciji poput oglasnih ploča. 

Analizirat će se sve komponente online kolegija na Moodle Loomenu, a posebno će se obratiti pažnja na dinamične standarde poput online kvizova, diskusija i zadataka. Također će se analizirati rezultati evaluacije svih kolegija razvijenih u akademskoj godini 2016/2017. Isto tako, pokazat će se veza između aktivnosti studenata i profesora na obveznim kolegijima te na kolegijima razvijenim za potporu studentima, nastavnicima i administraciji.


V

Vlatko Butleski

Rođen 1965. godine u Prilepu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Skoplju, odsek Elektroenergetika, a kasnije i na Tehničkom fakultetu u Bitolju, odsek Kompjuterska tehnika i informatika.

U obrazovnom sistemu je već 26 godina i radi kao profesor informatike i stručnih predmeta iz elektrotehničke struke u Srednjoj stručnoj školi "Riste Risteski - Ričko" u Prilepu.

Već nekoliko godina sprovodi projekte na teme iz profesionalnog razvoja nastavnika što uključuje razne oblike treninga i korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi. Koautor je platforme digitalschool.mk koja je bazirana na Moodleu i uključuje nastavnike i đake iz 11 stručnih škola.


“Deda, deda baš si krme” ili kreiranje pitanja

Cilj izlaganja je da se predstavi Question Creator Activity, dodatak koji omogućava da polaznici kursa mogu da kreiraju pitanja. Pored osnovnih informacija o ovoj aktivnosti, biće prikazani rezulltati primene ove aktivnosti na kursu Histologija životinja za studente veterinarske medicine  Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.