Detalji programa


O predavačima i njihovim izlaganjima


Upravljanje EU pitanjima privatnosti unutar Moodle platforme

Opšti pravilnik o privatnosti podataka stupa na snagu 25. maja. Predavač će dati pregled ovih propisa i šta oni znače u kontekstu sistema za upravljanje učenjem. Nove funkcionalnosti Moodle verzije 3.5 podržavaju doneta pravila. Biće prikazano gde se ona mogu naći i kako rade.