Ralf Hilgenstock

Ralf je dugogodišnji Moodler (već 15 godina) i vlasnik kompanije eLedIa eLearning in Dialogue, Moodle partnera sa sedištem u Nemačkoj. Iskusan je predavač, menadžer platforme i konsultant.