Detalji programa


O predavačima i njihovim izlaganjima

All categories

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  50  (Next)

ORGANIZATOR

Danijela Milošević

Danijela Milošević je docent na Tehničkom fakultetu u Čačku, Katedra za informacione tehnologije. Aktivno je učestvovala u razvoju i implementaciji studijskog programa Master za elektronsko učenje na TFČ, razvijenog u okviru Tempus projekta "MSc in e-Learning", koji je akreditovan za izvođenje na daljinu. Razvila je elektronske kurseve za predmete Alati i tehnologije za e-učenje i Ocenjivanje u e-učenju, koje uspešno realizuje na daljinu.

Aktivno se bavi stručnim i naučnim aktivnostima u oblasti e-učenja i obrazovanja na daljinu. Bila je rukovodilac WUS projekta "e-Moderating module - MSc. in e-Learning" u okviru koga je razvijen modul za moderatore elektronskog učenja na postojećem master studijskom programu. Sada je rukovodilac trogodišnjeg Tempus projekta "Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan HE institutions" DL@WEB koji ima za cilj osiguranje kvaliteta učenja na daljinu uz razvoj standarda za akreditaciju studijskih programa na daljinu u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  50  (Next)