A

Ajmo svi lepo... Preći na Moodle 2.x

U prezentaciji će biti reči o postupku prelaska na Moodle 2.3/2.4 i osnovnim prednostima (i manama) koje navedene verzije donose u odnosu na 1.9.x. Biće predstavljene faze prelaska, kao i objašnjena potreba za što bržim prelaskom s 1.9.x verzija zbog prestanka sigurnosne podrške (izdavanja zakrpa) zaključno s junom 2013. godine.

Biće ukratko predstavljene i najvažnije novosti u Moodle 2.3/2.4 (verzija 2.3 - uživo, na primerima, a verzija 2.4, iz očitih razloga - samo opisno).


Armin Talić

Armin Talić rođen je 18. aprila 1986. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu sa usmerenjem na menadžment i infomacione tehnologije. Zaposlen je neposredno posle diplomiranja na mestu višeg stručnog saradnika za razvoj studija za učenje na daljinu.

Trenutno je student master studija pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a radi i na upravljanju i razvoju online studija i kurseva za engleski jezik pri fakultetu, te kao instrukcioni dizajner pri organizaciji Idego iz Sarajeva, koja se bavi rešenjima za elektronsko učenje za poslovne korisnike, što mu je ujedno i polje ličnog interesovanja. Živi i radi u Sarajevu.


D

Da li Moodle pomaže u učenju Zoologije ili povećanju prolaznosti na ispitu iz Zoologije?

Uvođenjem Zoologije kao jednosemestralnog predmeta, skraćivanje obima neophodnog teorijskog znanja koje bi studenti trebalo da ponesu ka narednim godinama studija kao osnovu biologije životinja, omogućilo je da se ovakav predmet, odnosno ishodi učenja koncipiraju u novim reformisanim studijama Zootehnike (ranije stočarstva).

A onda je, zahvaljujući WUS-ovom projektu MSDP+, stigao Moodle, nastavnici obučeni za korišćenje i započela je era «blended« nastave/učenja Zoologije. Pokazalo se da tokom 3 godine postojanja Moodle platforme za učenje Zoologije, prolaznost na ispitu lagano raste.

Postavlja se, međutim, pitanje: Koliko je blended način nastave/učenja Zoologije zaista doprineo da studenti nauče osnove biologije životinja koje su im neophodne za dalje učenje zootehničkih nauka? Koliko je, veliki trud, nas nastavnika na predmetu pre svega oko pripreme lekcija za moodle i stalne komunikacije sa studentima doprineo da studenti zaista ostvare planirane ishode učenja na Zoologiji?

Ova pitanja su počela da se nameću upravo sa povećanjem prolaznosti i razgovorom sa studentima, a naročito u situacijama, povremenih, po želji studenta i/ili odluci profesora, usmenih delova ispita, za dobijanje veće ocene ili korekciju zarađenog na pismenom završnom ispitu. Koliko su odgovori na pitanja na kraju lekcija i prelazak na sledeće, kao na sledeći nivo u kompjuterskim «igricama« doprineli mehaničkom pamćenju, na primer samo početnih slova (svedočenje upravo studenata!!!!) kod pitanja sa više ponuđenih odgovora, tačnog rezultata iz numeričkih pitanja ili tačno/netačno odgovora.


Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović trenutno radi u Ministarstvu prosvete i nauke kao analitičar obrazovne politike. Magistrirala je iz oblasti elektronskog učenja i obrazovanja na daljinu i objavila preko 20 naučnih radova iz ove oblasti.

Autor je razvojnog programa za uvođenje elektronskog učenja na univerzitetima koji trajao od 2005 do 2010. godine i koji je finansirala Austrijska agencija za razvoj. 


Darko Grabar

Darko Grabar radi kao voditelj Centra za razvoj programskih proizvoda na Fakultetu organizacije i informatike. Glavni poslovi kojima se bavi kao voditelj centra su: vođenje FOI centra za e-učenje, pružanje IT podrške odvijanju redovnih aktivnosti na Fakultetu te saradnja na razvojnim i istraživačkim projektima Fakulteta. Član je poverenstva za e-učenje na Fakultetu organizacije i informatike u sklopu kojeg je učestvovao u izradi strategije za e-učenje te je vodio tehničku implementaciju e-učenja na Fakultetu. Održavanjem i razvojem za sistem Moodle bavi se od 2005. godine. Aktivno je uključen u Open Source zajednicu te je član Upravnog odbora Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet - HrOpen.


Darko Miletić

Od kada je prvi put video kučni računar Darko je odmah znao da je to njegov budući posao. Ta posvećenost i sticaj okolnosti ga je dovela u situaciju da bude član redakcije časopisa "Personalni Računari" u Beogradu gde je uređivao redovnu rubriku o Microsoft Officeu. U isto vreme je studirao mašinstvo ali je ubrzo shvatio da je programiranje interesantnije od proizvodnih postrojenja.

Godine 2004. seli se u Argentinu i ubrzo počinje da radi na raznim projektima vezanim za e-learning. Od 2008 isključivo se bavi Moodleom. Radio je za sledeće firme (Moodle partneri):

  • UVCMS e-learning 
  • LOOM (http://www.loomlearning.com/) 
  • Totara inc. (http://www.totaralms.com/) 

Trenutno radi za kompaniju Moodlerooms koja je najznačajniji Moodle partner kao business analyst/lead developer tima za razvoj specifičnih proširenja za Moodle po zahtevu klijenata. 

Februara 2011. godine objavio je knjigu "Moodle Security" za britansku izdavačku kuću Packt Publishing.

Trenutno vodi razvoj podrške za Common Cartridge u okviru Moodlea. Za detalje pogledati: http://tracker.moodle.org/browse/MDL/component/11735


Dragan Janković

Dragan Janković je stalno zaposlen na Elektronskom fakultetu u Nišu i trenutno je njegov Dekan. U svojoj karijeri, pored poslova edukatora radio je i na mnogobrojnim, kako domaćim tako i stranim projektima. Takođe je radio za kompanije Siemens, Infinion i Microsoft kao konsultant.

U proteklih sedam godina intenzivno radi na programima edukacije nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola u okviru zajedničkog programa kompanije Microsoft i Elektronskog fakulteta u Nišu "Partner u učenju" (www.pil-vb.net). Kroz program je do sada , upotrebom elektronskog učenja, uspešno obučeno više od šest hiljada prosvetnih radnika.


Dušan Vučković

Dušan Vučković je stalno zaposlen kao šef računsko informacionog centra Elektronskog fakulteta u Nišu. Pored toga angažovan je i kao stručni konsultant kompanija Microsoft Software d.o.o. Srbija i Crna Gora, kao i gDev LLz Versata inc.

U poslednjih sedam godina radi kao organizator i autor programa obuke nastavnika i profesora srednjih i osnovnih škola preko interneta u saradnji sa kompanijom Microsoft. Do sada je kroz taj program obučeno preko 5000 polaznika.


I

Igor Balaban

Igor Balaban radi kao viši asistent na Fakultetu organizacije i informatike. Doktorirao je 2011. godine na temu "Razvoj modela uspješnosti ePortfolio sustava". Održao je nekoliko pozvanih predavanja i seminara na temu ePortfolija. Sproveo je proces implementacije i korišćenja ePortfolija u nastavi na FOI. Autor je nekoliko poglavlja o ePortfoliju u stranim knjigama, autor je preko 20 naučnih radova i 5 stručnih radova. Član je poverenstva za e-učenje na Fakultetu organizacije i informatike u sklopu kog je učestvovao u izradi strategije za e-učenje te je vodio organizacionu implementaciju e-učenja na Fakultetu. Izradio je ePortfolio za planiranje profesionalnog razvoja radnika FOI-a. Nedavno je postao voditelj odobrenog projekta LLP - KA3 - ICT Networks: "Europortfolio: a European Network of Eportfolio Experts and Practitioners" koji kreće s radom 2013. godine, a uključuje 8 partnerskih univerziteta i organizacija iz Evrope i Amerike, te preko 50 pridruženih partnera iz Evrope.


Integrisanje terminoloških resursa u Moodle

Na Rudarsko-geološkom fakultetu (RGF) Univerziteta u Beogradu se razvija terminološka baza RudOnto sa idejom da postane referentni resurs za rudarasku terminologiju na srpskom jeziku u elektronskom obliku. Kao centralni terminološki resurs ima neprocenjivu vrednost u procesu nastave. RudOnto se uključuje u takozvani blended learning pristup nastavi na RGF-u kroz eksportovanje delova rečnika u Moodle okruženje.

U uvodnom delu izlaganja će se predstaviti struktura i sadržaj baze RudOnto, nakon čega će se dati prikaz softverskog rešenja za generisanje Moodle glosara iz RudOnto koncepata. U prezentaciji će se ukazati na nedostatke u aktuelnoj impementaciji Moodle glosara i predstaviti način na koji je moguće u aktuelnoj strukturi moodle glosara implementirati dvojezičnost, flektivne oblike reči i relacije među konceptima. Put ka sveobuhvatnijem rešenju integrisanja terminoloških resursa u Moodle je kreiranje specijalizovanog dodatka (plug-in), čiji koncept razvoja će biti predstavljen.


Ivana Bosnić

Ivana Bosnić radi kao istraživač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gde pohađa i doktorske studije računarstva. Zainteresovana je za otvorene obrazovne tehnologije, sadržaje i njihovu ponovnu upotrebu, sisteme za upravljanje učenjem, te primenu e-obrazovanja u nastavi programskog inženjerstva.

Vodi ekspertsku grupu za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj u Hrvatskoj udruzi za otvorene sustave i Internet - HrOpen. Autor je prvog priručnika za Moodle na hrvatskom jeziku, vodi radionice o e-obrazovanju, obrazovnim sadržajima i sistemima za upravljanje učenjem, a aktivno učestvuje i u prevodu sistema Moodle na hrvatski jezik.


J

Jasmin Klindžić

Jasmin Klindžić rođen je 1976. godine u Slavonskom Brodu. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu kao sistem inženjer od 2003. godine. Od iste godine kao deo tima u sklopu projekta OIZEOO pod vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić bavio se odabirom, implementacijom i testiranjem raznorodnih VLE rešenja. Kao rezultat tog projekta na nivou Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu je u jesen 2004. godine implementiran VLE Omega (http://omega.ffzg.hr), jedna od najvećih Moodle instalacija u Hrvatskoj (po broju korisnika i broju kurseva).

Vođa je projekta prevođenja Moodle interfejsa na hrvatski jezik i administrator Moodle jezičkog paketa za hrvatski jezik od 2004. godine. Uz pružanje podrške krajnjim korisnicima VLE Omega, kreira i drži kurseve o upotrebi otvorenih tehnologija u obrazovnom okruženju i učenju na daljinu. Gostujući je predavač na CARNet Elearning akademiji (ELA). Član je HrOpenove ekspertske grupe za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj.


K

Kolaborativno učenje na Moodleu o Moodleu

Izlaganje će pokazati kako je Moodle upotrebljen za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u Republici Srbiji, u oblasti povećanja informatičkih kompetencija , kroz realizaciju akreditovanog seminara “IKT u nastavi”, koji se aktivno izvodi sada već drugu školsku godinu.

Seminar ima nekoliko važnih ciljeva: upoznavanje sa savremenim IKT mogućnostima i načinima njihove primene u nastavi, ovladavanje radom na Moodle sistemu i korišćenje Web 2.0 alata kroz kolaborativni pristup, realizacija časova u školama, razmena iskustava i realna evaluacija postignutog, mesta koje IKT treba da ima u nastavi i promenama u nastavi uzrokovanim promenama obrazovne tehnologije.


Kompleksna implementacija Moodle 2.x sistema u Mtel a.d. Banjaluka – od početka do kraja

Mtel a.d. Banjaluka je jedna od tri nacionalna telekom operatora u Bosni i Hercegovini. U svom radu menadžment i uprava su prepoznali potrebu integracije online učenja u svrhu razvoja kadrova, praćenja integrisanih znanja i optimizacije troškova. Definisan je sveukupan opseg projekta integracije online edukacije u postojeće poslovne procese i postojeće edukacione inicijative, pokretanjem projekta implementacije tehnologije i jednog tematski usmerenog kursa za prodajno osoblje.

Ovo izlaganje će opisati put implementacije LMS Moodle 2.x u Mtel a.d. Banjaluka, odnosno faze i strategiju koja je napravljena tokom implementacije i to od početka do kraja.


Kristijan Zimmer

mr Kristijan Zimmer, dipl. ing je rukovodilac Centra informacijske podrške na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Univerziteta u Zagrebu, gde je zadužen za upravljanje IT infrastrukturom i podrškom za gotovo 500 zaposlenih i više od 4000 studenata.

Od 2010. godine član je izvršnog odbora OpenForum Europe u Bruxellesu. Član je Povjerenstva za e-učenje Univerziteta u Zagrebu i Odbora za celoživotno obrazovanje i e-učenje Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Član je EDEN-a - Evropske mreže za učenje na daljinu i e-učenje.

Na njegovom prethodnom položaju na FER-u bio je odgovoran za uspostavljanje FER-ove infrastrukture za e-učenje. Kao savetnik učestvovao je u uspostavljanju CARNet-ove E-learning akademije (ELA) u saradnji sa Univerzitetom Britanske Kolumbije iz Vankuvera i vodio je Referalni centar za odabir courseware alata.

Održavao je radionice i seminare o Web aplikacijama i dizajnu, e-učenju, sistemima za upravljanje sadržajem (CMS), sistemima za upravljanje učenjem (LMS), programskom jeziku PHP, vizualizaciji procesa, VoIP-u, m-commerceu i streaming multimediji.

Član je programskih odbora nekoliko godišnjih IT konferencija, uključujući Dane otvorenih računarskih sustava (DORS) i Hrvatsku konvenciju korisnika Linuxa (CLUC).


L

Literarna metoda kao oblik neformalnog učenja u e-lekcijama

Izlaganje predstavlja opis literarne metode kao oblika neformalnog učenja i načina na koji se data metoda može primeniti u e-lekcijama.

Metoda je korišćena u Visokoj ICT školi u izvođenju nastave vežbi predmeta "Digitalna obrada fotografije". Dobijene su povratne informacije od studenata o opisanom načinu izlaganja gradiva. Dobijeni rezultati će biti predstavljeni i komentarisani u izlaganju.


Lokalizacija Moodlea = Tantalove muke

Problemi i izazovi vezani za lokalizaciju Moodlea, trenutno stanje jezičkih paketa u regionu, lokalizacija nestandardnih dodataka i kako učesnici skupa mogu dati svoj doprinos istoj.


M

Marina Petrović

Marina Petrović je profesor informatike; ima specijalizaciju iz metodike nastave informatike i master diplomu za eLearning. Trenutno je na doktorskim studijama, smer Metodika nastave informatike, na PMF-u u Novom Sadu. Instrukcionim dizajnom i Moodleom se bavi od 2008.

Radila je u gimnaziji, srednjoj stručnoj i osnovnoj školi od 1999. godine. Od 2010. do danas radi kao asistent na Pedagoškom fakultetu u Somboru, na katedri za informatiku i medije i uči mnoge profile studenata ICT znanjima i veštinama kroz različite nastavne predmete. Stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju bavi se od 2004. Autor, koautor , realizator i koordinator je desetak akreditovanih programa za stručno usavršavanje (od 2008. samostalno sa svojom Agencijom za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad).

Organizovala je niz seminara, konferencija, informatičkih takmičenja i projekata u Republici Srbiji. Jedan je od autora nacionalnog kurikuluma za izborni predmet u osnovnoj školi, Informatika i računarstvo, za 5, 6,7 i 8. razred. Koautor je dva udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje (oblast informatika) za 5. i 8 razred osnovne škole, u izdanju Zavoda za udžbenike Beograd.


Marjan Milošević

Marjan Milošević je profesor tehnike i informatike, magistar tehničkih nauka. Administrator je Moodlea na TF Čačak. Njegova interesovanja obuhvataju e-learning, dokimologiju, računarske mreže, sigurnost podataka.


Martin Kalamković

Martin Kalamković rođen je 1972. godine. Završio je višu pedagošku akademiju a potom i učiteljski fakultet. Tokom 9 meseci na tržištu rada prekvalifikovao se u zvanje aplikativni programer, nakon čega je završio specijalističke studije sa završnim radom na temu "Mogućnost edukacije osoba sa posebnim potrebama za rad na računarima", kao i master studije na kojima je odbranio master rad na temu "Efekti primene učenja na daljinu u školama za decu sa posebnim potrebama". Aktivni je učesnik projekta "Milanče" u SOŠO "Milan Petrović" u Novom Sadu.


Mere sigurnosti u Moodleu

Ključni elementi na koje treba obratiti pažnju pri instalaciji i kasnijem korišćenju Moodlea vezani za sigurnost:

  • Procedura instalacije
  • Bitne opcije pri konfiguraciji platforme
  • Borba protiv neželjenih posetilaca
  • Zaštita privatnih podataka korisnika platforme
  • Odgovori na pitanja učesnika skupa

Miloš Bajčetić

Miloš Bajčetić je docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu (na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostič"). Od 1999. kada je održao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima, prevashodno pedagoških aspekata i praksom eUčenja. Autor je nekoliko projekata iz oblasti (medicinske) onlајn edukacije - Reticulum - online kurs histologije i embriologije, kao i projekta edukacije univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni eUčenja.

Prvi onlajn kurs na Moodleu održao sada već daleke 2004/05. Pokretač je Moodle mreže Srbije (MM:S) i jedan od članova tima za lokalizaciju Moodlea na oba pisma srpskog jezika.

Koautor i rukovodilac preko 50 seminara i radionica o eUčenju. Konsultant na večem broju eLearning projekata WUS Austria i EU. Član međunarodnih udruženja EIfEL (European Institute for eLearning), AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network), Innovative Teachers, eLearning Task Force Serbia, kao i Obrazovnog foruma. Sertifikovani eLearning Tutor. Koordinator eLearning Centra Univerziteta u Beogradu.


Mirjana Lazor

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu i autor projekta "Milanče". Intenzivno se bavi inkluzivnim obrazovanjem i elektronskim učenjem. Napisala je priručnik "Škola na kvadrat – model povezivanja specijalnih i redovnih škola" koji je objavila Britanska ambasada u Beogradu 2010. godine, priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju 2008. godine, kao i niz stručnih radova u ovoj oblasti.


Moj tata kaže da svaki nastavnik ima tri dimenzije...

Predavač će, na osnovu dugogodišnjeg iskustva pružanja podrške nastavi u visokoškolskom online okruženju i analize većeg broja online kurseva (više od 1500), pokušati opisati različite načine rada nastavnika u online okruženju.

Uočeno ponašanje nastavnika u online
okruženju biće prikazano kroz više parametara na primerima iz prakse. Kao relevantni parametri za opis su odabrani: uloženo vreme; stepen snalaženja/poznavanja LMS-a; saradnja među nastavnicima; samoprocena; odabir i drugi.


Moodle i privatnost korisnika

Privatnost u e-učenju je tema kojoj je potrebno posvetiti više pažnje. Moodle kao najkorišćeniji LMS poseduje niz postavki kojima se privatnost može unaprediti, a za pojedine mogućnosti moguće je prilagoditi izvorni kod. Pored tehničkih, preostaju i drugi aspekti privatnosti na Moodlu, organizacione prirode, o kojima vredi diskutovati.


Moodle u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju

Pitanje kako da nastava postane zanimljivija i savremenija postojalo je oduvek, kao i veoma važno pitanje, na koje se često zaboravlja, kako da obrazovanje i školu učinimo dostupnim svoj deci. Obuka za korišćenje LMS moodla koju je pohađala grupa profesora, praktično je pomogla u pronalaženju odgovora na naša pitanja i doprinela spajanju koncepta inkluzivnog obrazovanja sa konceptima programirane nastave i elektronskog učenja.

Uvažavajući potrebe dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, reformske procese u Srbiji, kao i svetske tendencije u obrazovanju uopšte, profesori Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" iz Novog Sada, kreirali su i razvili sistem učenja na daljinu, kako bi obrazovne sadržaje učinili dostupnijim svoj deci, a posebno deci sa smetnjama u razvoju. Koristeći mogućnosti novih tehnologija i globalne mreže, tim radi na stvaranju trajnih uslova da deca sa smetnjama u razvoju koja iz bilo kojih razloga ne pohađaju školu (zbog telesnih smetnji, udaljenosti od obrazovnih centara, dugotrajnog bolničkog ili kućnog lečenja), uz pomoć računara, stiču znanja iz ključnih programskih oblasti predviđenih nastavnim planom i programom za osnovnu školu, što im otvara mogućnost završetka osnovne škole i nastavka školovanja. Kompletan sadržaj portala je besplatan i dostupan svima. Sve što je potrebno za rad je: računar, osnovna računarska pismenost i stabilna internet konekcija.

Na portalu se sada mogu naći većinom sadržaji za osnovnu školu (srpski jezik, matematika, priroda, društvo, likovna kultura, muzička kultura), ali i za srednju školu (kurs iz prehrambene tehnologije i grafičarstva) kao i neki drugi sadržaji za koje mislimo da su interesantni, a koji mogu pomoći deci da uče brže i na drugaćiji način.U našoj virtuelnoj školi nema razreda, jer se naši učenici razlikuju po uzrastu, mogućnostima, predznanju, vremenu pristupanja portalu i baš zato, svako dete, sa razvojnim smetnjama ili bez njih može da pronađe odgovarajuće sadržaje za sebe.

Školski portal "Milanče" nakon 3 godine razvijanja i kreiranja nastavnih sadržaja, prilagođenih učenju na daljinu, našao je svoju primenu i u školskim učionicama, zahvaljujući školskoj računarskoj mreži. Korišćenjem programirane nastave u školskim uslovima uklanjaju se osnovni nedostaci učenja na daljinu, a do punog izražaja dolaze prednosti i kvaliteti individualizovane nastave. Kombinacija dinamičnih i očiglednih nastavnih sadržaja pripremljenih u formi programiranog materijala i prilagođenih za elektronsko učenje, uz prisustvo i vođenje nastavnika, u velikoj meri doprinose efikasnijem savladavanju nastavnog gradiva i unpređivanju nastavnog procesa. Pristup nastavnim sadržajima je jednostavan i lak, jer mnoga deca koriste i asistivnu tehnologiju za pristup računaru.


Multimedijalni sadržaji

Moodle pruža širok spektar mogućnosti prezentovanja edukativnog materijala. Međutim, većina prezentovanog materijala se svodi na tekstualne sadržaje, sa ponekom ilustracijom.

Anketrianjem populacije učenika (11-15 god. 5.-8. razreda osnovne škole) došli smo do zaključka da su njima mnogo prihvatljiviji multimedijalni sadržaji koji sadrže kratke filmove, animacije, interaktivne flash animacije i sl. Na ovaj način prevazilazi se statičnost udžbenika i proces usvajanja znanja se u velikoj meri ubrzava i optimizuje.

Rešenje ovog problema predstavlja bliža saradnja između krajnjih korisnika i kreatora nastavnog materijala, te edukacija kadra za korišćenje multimedijalnih programa u kojima je moguće kreirati multimedijalne sadržaje.


N

Nastava matematike i informatike u korelaciji pomoću Moodlea

Izlaganje će predočiti kako se srodna područja informatike i matematike mogu dopunjavati ako se preoblikuje način izvođenja nastave i osmisle "združene" nastavne jedinice. Osmišljeni su drugačiji didaktički materijali, u kojima je učenicima sav nastavni sadržaj dostupan preko Interneta u Moodle sistemu korišćenjem multimedije i didaktičkih igara.


Nađa Soldatić

Nađa Soldatić rođena je 1982. godine u Beogradu. Godine 2009. diplomirala je marketing na Megatrend poslovnoj školi, a 2009. i računarske nauke na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Radila je kao menadžer i šef finansijskog odseka za “Primo Piatto”, potom u tehničkoj podršci Piraeus banke, EFG banke, za B2B – “Eos Matrix”, kao i za “Vip” – Mobilcom Austria grupu. Od 2009. godine je sistem administrator i Moodle koordinator na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno angažovana i na Tempus projektu REFLESS.


Nevena Ivković

Nevena Ivković je tehničar za asistivnu tehnologiju u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu. Bila je učesnica više konferencija, tribina i savetovanja vezanih za e-inkluziju.


O

Onlajn učenje je stiglo u naš grad

Prikaz projekta kojim će oko 300 nastavnika iz nerazvijenih opština Srbije biti osposobljeno da radi u Moodleu. Nakon kursa će im biti pružena prilika da naučeno isprobaju sa svojim učenicima.

U izlaganju će biti prikazani ključni momenti projekta: motivacija nastavnika da se prijave, moderiranje 10x30 polaznika, sistem "tri Moodlea", izazovi, teškoće i dobrobiti od projekta, kao i primeri dobrih radova nastavnika koji se prvi put susreću sa ovom platformom.


P

Pitanja o pitanjima

Jedna od najpopularnijih aktivnosti u Moodleu su testovi, koje nastavnici koriste kao alat za procenu znanja polaznika, ali i kao pomoć polaznicima u samoproceni. S novim verzijama sistema testovi su doživeli nekoliko promena koje, iako nisu dramatične, mogu znantno povećati mogućnosti rada.

Tako su dodate nove vrste ponašanja testova i pitanja, poput davanja povratne informacije tokom pisanja testa, višestrukog ponavljanja pitanja, uzimanja u obzir tokom ocenjivanja faktora polaznikove "sigurnosti u odgovor" i slično.

Takođe, ostvarena je i nova programska podrška za izradu novih vrsta pitanja, pa se u bazi dodataka dostupnih za dodavanja na sistem nalazi i 30-ak novih vrsta pitanja. Na prezentaciji će biti predstavljene najzanimljivije vrste, koji većinom potiču s ustanove Open University iz Velike Britanije, među kojima su i različita pitanja sa prevlačenjem odgovora, dopunjavanjem, upoređivanjem uzoraka reči i slično.

U prezentaciji će biti objašnjen i rad sa statistikom testova i pitanja, koja nastavnicima pomaže u analizi kvaliteta pitanja. Biće objašnjen i rad s ulogama vezanim za pitanja, delimično dostupan i verziji 1.9, a koji nastavnicima omogućuje veću fleksibilnost u izradi testova i dodatne aktivnosti, poput produžavanja vremena trajanja pojedinim studentima, izrade studentskih pitanja i slično.


R

Ranka Stanković

Doc. dr Ranka Stanković, dipl.mat. radi na Katedri za primenjenu matematiku, Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Predaje Informatiku I i II, Baze podataka, Geostatisiku, GIS tehnologije i Informacione sisteme. Bavi se računarskom lingvistikom i geoinformatikom. Šef je Računarskog centra Rudarskog odseka.

Učestvuje na više međunarodnih i domaćih projekata vezanih za računarsku lingvistiku i elektronski podržano učenje, među kojima je i INTELIS - Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji, naučno-istraživački projekat III47003 u okviru Programa tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.


Reflektivno učenje? Mahara i Moodle 2.x

E-portfolio je izvorno zamišljen kao elektronski sistem koji omogućava pojedincima čuvanje artefakata kroz ceo život, njihovo organizovanje i grupisanje, te davanje prava pristupa onima kojima pojedinac želi. Većina zapisa akademskog života je sačuvana unutar LMS sistema fakulteta, te tamo i ostaje nakon što pojedinac završi akademsko obrazovanje. Učestalijim korišćenjem e-portfolio sistema integracija LMS i e-portfolija nameće se kao potreba i logični sled tehnološkog razvoja, kako bi se pojedincima olakšalo stvaranje okruženja za celoživotno učenje, te kako se sve češćim korišćenjem e-portfolija u nastavi za procenu znanja neki elementi LMS sistema ne bi morali ugrađivati i u e-portfolio sisteme.

Od verzije sistema Moodle 2.x nastavnicima je dostupna integracija Moodlea s eksternim portfolio sistemima. Standarno Moodle podržava integraciju sa sistemima Box.net, Flickr.com, Google Docs, Picasa te Mahara. Od navedenih aplikacija jedino se Mahara može smatrati pravim e-portfolio sistemom pa ćemo u ovoj prezentaciji prikazati nove mogućnosti integracije Moodle 2.x s Maharom, kao eksternim e-portfolio sistemom. Nakon što je sistem integracije ispravno konfigurisan Moodle podržava izvoz podataka iz aktivnosti poput predaje zadataka, foruma, rečnika, itd. u nekoliko različitih formata, HTML, LEAP2A, slika i tekst.

Fakultet organizacije i informatike ima dugogodišnje iskustvo u području e-učenja. Tome je znatno doprinela činjenica da različiti aspekti e-učenja predstavljaju područje naučnog istraživanja na FOI-u s obzirom da su vezani direktno uz područje informatičkih nauka. Moodle se na FOI-u koristi kao službeni LMS od 2006. godine. U skladu sa sve većim porastom popularnosti Mahara e-portfolio sistema te nakon sprovedenog istraživanja, 2008. godine Mahara je odabrana kao službeni e-portfolio sistem.

U prvom delu izlaganju biće prikazane tehnološko-tehničke pretpostavke za integraciju te trenutne funkcionalnosti koje integracija Mahare i Moodlea donosi. U drugom delu izlaganja biće napravljen prikaz procesa implementacije e-portfolio sistema na Fakultetu organizacije i informatike te osvrt na iskustva tokom upotrebe e-portfolio sistema od 2008. godine do danas kako bi se podstaklo reflektivno učenje studenata ovog fakulteta.


S

Simonida Vukobrat

Simonida Vukobrat je nastavnica psihologije u 15. beogradskoj gimnaziji i moderator akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike".


Snežana Marković

Snežana Marković je nastavnica računarstva i informatike Šeste beogradske gimnazije, koautor akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike", pokretač sajta e-pismen.rs, učesnik mnogih događaja koji se odnose na popularizaciju upotrebe IKT-a u nastavi, a posebno elektronskog učenja.


Snežana Vla

Snežana Vla, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena je kao prevodilac u Upravi za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Bila je članica Radne grupe oformljene u svrhu uvođenja e-učenja u MUP od samog njenog osnivanja 2012. godine i učestvovala je u izradi strateškog dokumenta, plana aktivnosti i realizaciji dva pilot projekta metodom e-učenja. Trenutno je administrator i deo tima koji koordinira aktivnosti vezane za učenje na daljinu u sedištu Uprave za obrazovanje.

Svoje petogodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika za potrebe policijskog obezbeđenja, granične policije i saobraćajne policije koristi za osmišljanje kurseva prilagođenih za realizaciju putem e-učenja.


T

Tiron Andrić

Nakon završene srednje elektrotehničke škole Tiron Andrić odlazi u Hrvatsku i radi kao prevodilac za engleski jezik. Nakon toga upisuje Višu tehničku školu u Novom Sadu, smer zaštita životne sredine i među prvima završava taj inženjerski smer. Nakon toga zapošljava se u OEBS-u gde i danas radi.

U proteklih 10 godina u OEBS-u radi isključivo na projektima reforme sistema obrazovanja i obuke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde je stekao golemo iskustvo u oblasti obrazovanja odraslih. U proteklih godinu dana intenzivno radi na projektu uvođenja e-učenja u MUP.


U

Upravljanje kursevima sa velikim brojem polaznika

U okviru ove teme autori će izložiti svoja sedmogodišnja iskustva u organizaciji kurseva sa velikim brojem polaznika (800-1500). Kursevi o kojim je reč deo su zajedničkog programa Elektronskog fakulteta u Nišu i kompanije Microsoft "Partner u Učenju" koji je namenjen isključivo nastavnicima i profesorima srednjih i osnovnih škola u Srbiji.


Uvođenje e-učenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Cilj ove studije slučaja je da predstavi proces uvođenja e-učenja u državnu upravu, odnosno u Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije kao deo razvoja strateškog pristupa modernizaciji sistema obuke u MUP-u, a naročito e-učenja kao koncepta koji unapređuje efikasnost obuke, podržava samousmereno učenje i profesionalizaciju obuke u MUP-u. Studija slučaja može da posluži kao dobra osnova za uvođenje e-učenja i upotrebu Moodlea i u drugim ministarstvima koja su deo sistema državne uprave u Srbiji.


V

Vesna Poleksić

Vesna Poleksić je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta. Predaje Zoologiju i još jedan broj predmeta iz uže naučne oblasti Primenjena zoologija i ribarstvo, na svim nivoima studija. Koristi Moodle za blended nastavu u kojoj pokušava da se drži principa aktivnog učenja/nastave.


Vitomir Radosavljević

Vitomir Radosavljević je rođen u Beogradu 1979. godine. Po završetku srednjeg obrazovanja upisuje Elektrotehnički fakultet u Beogradu gde i diplomira 2005. godine na smeru telekomunikacije i stiče zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Posle diplomiranja počinje da radi u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu kao nastavnik elektrotehničke grupe predmeta.

Godine 2006. prelazi da radi u Institut za izradu novčanica i kovanog novca u Topčideru, a od 2007. radi na Visokoj ICT školi u Beogradu gde je angažovan kao asistent u nastavi na predmetima Kompresije, Digitalne telekomunikacije, Aplikativni softver, Multimedijalne telekomunikacije, Multimedijalna produkcija i drugi.

Od 2011. godine angažovan je na različitim projektima elektronskog učenja. Moderator je i autor brojnih kurseva za učenje na daljinu. Saradnik je na obrazovnim portalima, od kojih treba istaći www.eplusucenje.com i www.e-studije.com.


Vladan Al. Mladenović

Vladan Al. Mladenović je nastavnik fizike i informatike u OŠ "Ivan Vušović" u Ražnju, koautor akreditovanog programa "Elektronska škola za početnike", član tima e-pismen.rs i prevodilac phet.colorado.edu na srpski jezik.


Ž

Živana Komlenov

Živana Komlenov radi kao asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Departman za matematiku i informatiku, Katedra za računarske nauke), gde je trenutno i student doktorskih studija.

Angažovana je kako u nastavi tako i na nekoliko istraživačkih i obrazovnih projekata. Aktivno učestvuje u izradi univerzitetskih elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, administrira fakultetski Moodle sajt, te predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje Moodle jezičkih paketa za srpski jezik.

U više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodlea u Srbiji i okruženju.