Organizacija putovanja do Varaždina

Na ovoj stranici objavljivat će se informacije o mogućnosti organiziranog prijevoza iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije do Varaždina kao i smještaja u Varaždinu.
Za objavu mogućnosti prijevoza, molimp kontaktirajte Miloša Bajčetiča na e-mail: milosb@mms.edu.rs

Poslednja izmena: utorak, 25. oktobar 2016., 11:17