Programski odbor

Živana Komlenov Mudrinski, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu / Moodle Mreža Srbije

Kristijan Zimmer, Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen, Zagreb

Danijela Šćepanović, MPNTR Republike Srbije

Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu / HrOpen

Darko Grabar, Fakultet organizacije i iinformatike, Varaždin, Sveučilište u Zagrebu / HrOpen

Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu / Moodle Mreža Srbije

Organizacioni odbor

prof. dr Ljiljana Tasić, Farmaceutski fakultet

Marina Odalović, Farmaceutski fakultet

Dragana Lakić, Farmaceutski fakultet

Nikola Spasić, Farmaceutski fakultet

i članovi programskog odbora

Organizatori

Moodle Mreža Srbije HrOpen - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet
Moodle Mreža Srbije HR Open

 

Sponzor

Golum

Domaćin skupa

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 

Tehnička podrška

RCUB - Računarski Centar Univerziteta u Beogradu

Last modified: Friday, 27 October 2017, 12:38 PM