Uputstvo za uplatu kotizacije

Ukoliko niste član ni MMS-a ni HrOpen-a a želite da učestvujete na ovogodišnjem regionalnom mootu potrebno je da uplatite 3000 dinara na ime kotizacije. (Obratite pažnju i na mogućnost učlanjivanja u MMS ili u HrOpen, što je povoljnije a donosi i druge benefite.)

Uplate treba izvršiti do 15. oktobra i time potvrditi učešće na skupu.

Uplate vršiti na račun MMS-a kod Komercijalne banke:

broj računa: 205-0000000204273-18

svrha uplate: 7th WeB & Serbian Moodle Moot 2017 - kotizacija 

primalac: Moodle Mreža Srbije, Bulevar oslobođenja 82, 11040 Beograd

Last modified: Monday, 21 August 2017, 5:07 PM