9th WeB & Serbian Moodle Moot 2019

Beograd, 7.12.2019.

PROGRAM KONFERENCIJE

09:00-10:00

 Registracija učesnika

 (otvorena i kasnije, sve do početka poslednje sesije)

10:00-10:10

 Otvaranje skupa i dobrodošlica učesnicima

10:10-10:20

 Mi prije nas

  • Kristijan Zimmer (Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen)

pdf

10:20-10:30

 Mi danas

pdf

10:30-10:50

 Dualno obrazovanje u visokom skolstvu Srbije i ucenje na daljinu - Erasmus+ projekat DualEdu

  • Žarko Mišković (Mašinski fakultet, Beograd)
pdf

Sekcija I: Moodle juče, danas, sutra

Moderator: Živana Komlenov Mudrinski (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle Mreža Srbije)

10:50-11:20

 Analitika učenja i digitalna revolucija u oblasti obrazovanja

  • Vitomir Kovanović (Centar za inovacije u oblasti učenja i škola za edukaciju pri Univerzitetu Južne Australije, Adelajd) - video link
pdf

11:20-11:50

 Ovo je H5P za nas


11:50-12:20

 Povratak Sokratu posle 15 godina


12:20-12:40

 Pauza za kafu

Sekcija II: Noviteti & Pluginomanija

Moderator: Kristijan Zimmer (HrOpen)

12:40-13:00

 Još, još! (3.8)

pdf

13:00-13:20

 Moodle na predavanju - Kako se riješiti šarenih papirića?

  • Ivana Bosnić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)
pdf

13:20-13:40

 PoodLL 

pdf

13:40-14:10

 Top 6 Moodle tema

pdf

14:10-14:50

 Pauza za ručak

Sekcija III: Primer dobre prakse

Moderator: Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle Mreža Srbije)

14:50-15:10

 Германски јазик онлајн, germanskijazik.mk

  • Весна Попова (Центар за странски јазици и судски преводи Германика, Штип)
pdf

15:10-15:30

 Asinkrone diskusije na Moodleu


15:30-15:50

 Sistem e-učenja MUP RS na platformi Moodle - Testiranje policijskih službenika i kadeta Policijske akademije

  • Andrea Simović, Ana Panić (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka)
pdf

15:50-16:10

  SOVA@UNS

pdf

16:10-16:30

 Jugoslava traži svoju ambasadu

pdf

16:30-16:50

 МУДЛ у Биро за развој на образование у Р. Северну Македонију

pdf

16:50-17:10

 Pauza za kafu

Sekcija IV: Deluj lokalno, misli globalno

17:10-17:50

 Okrugli sto: Digitalizacija u obrazovanju

  • Danijela Šćepanović (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Beograd)
  • Katarina Aleksić (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd)

17:50-18:00

 Izvođenje zaključaka i zatvaranje skupaLast modified: Saturday, 7 December 2019, 6:01 PM