1st WeB & Serbian Moodle Moot 2011

Beograd, 10. decembar 2011.

PROGRAM SKUPA

09:00-10:00

Registracija učesnika
(biće moguća i kasnije, sve do početka poslednje sesije)

10:00-10:20

Otvaranje skupa i dobrodošlica učesnicima

 • prof. dr Vladimir Bumbaširević, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu

 • Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
 • Kristijan Zimmer (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)
 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

SnimakSnimak

10:20-10:30

BADEN - BAlkan Distance Education Network (Balkanska mreža za obrazovanje na daljinu)

 • Danijela Milošević (Tehnički fakultet, Čačak - Tempus projekat DL@WeB)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

10:30-10:40

Reforma studija stranih jezika u Republici Srbiji i učenje na daljinu: potrebe i mogućnosti

 • Jasmina Nikolić (Filološki fakultet, Beograd - Tempus projekat REFLESS)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

Sekcija I: Moodle 2.x
Moderator: Kristijan Zimmer (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)

10:40-11:05

Prelazak na Moodle 2.x - DA ili NE?

 • Jasmin Klindžić (Filozofski fakultet, Zagreb)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

11:05-11:25

Od fore do metafore - Forumi u novoj i staroj verziji Moodlea

 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)

Snimak

11:25-11:50

Datoteke u sistemu Moodle 2.x: "Sve svoje sa sobom nosim"

 • Ivana Bosnić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

11:50-12:10

Uz mrvicu muke do nauke - Novine u 2.x modulu za testiranje

 • Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

12:10-12:40

Pauza za kafu

Sekcija II: Primer dobre prakse - primeri iz regiona
Moderator: Bojan Milosavljević (Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd/Kruševac)

12:40-12:55

Upotreba Moodlea na Univerzitetu Mediteran

 • Dženan Strujić (Institut za informaciono komunikacione tehnologije, Podgorica)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

12:55-13:10

Moodle na Fakultetu za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo u Skoplju - Arhitektura, trendovi i dalji razvoj

 • Vangel Ajanovski (Fakultet za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Skoplje)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

13:10-13:25

Primer uspešne implementacije Moodle sistema: Ekonomski fakultet u Sarajevu

 • Armin Talić (Idego, Sarajevo)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

13:25-13:50

Administracija velikog broja korisnika

 • Vlatka Paunović (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)
 • Siniša Tomić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

13:50-14:50

Pauza za ručak

Sekcija III: Integracija sa drugim platformama, korisni dodaci
Moderator: Jasmin Klindžić (Filozofski fakultet, Zagreb)

14:50-15:15

Integracija Moodlea i Facebooka

 • Vladan Devedžić (Fakultet organizacionih nauka, Beograd)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

15:15-15:30

Kako izvući maksimum iz Moodle izveštaja

 • Marjan Milošević (Tehnički fakultet, Čačak)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

15:30-15:45

Matematika i Moodle

 • Jelena Gavrilović (Univerzitet Singidunum, Beograd)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

15:45-16:00

Microsoft Office dodatak za Moodle (Office Add-in for Moodle – OAM)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

16:00-16:30

Pauza za kafu

Sekcija IV (paralelno sa sekcijom V): Primer dobre prakse - primeri iz Srbije
Moderator: Danijela Šćepanović (Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Beograd)

16:30-16:50

Primena Moodlea u izvođenju studijskog programa akreditovanog za učenje na daljinu

 • Bojan Milosavljević (Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd/Kruševac)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

16:50-17:05

Različite primene Moodlea na Fakultetu organizacionih nauka, akreditacija i primena standarda

 • Svetlana Jovanović (Fakultet organizacionih nauka, Beograd)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

17:05-17:20

Obuke za primenu Moodlea u nastavi osnovnih i srednjih škola

 • Katarina Milanović (Microsoft Software d.o.o., Beograd)
 • Dušan Vučković (Elektronski fakultet, Niš)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

17:20-17:35

Tri primera primene Moodlea u gimnaziji

 • Snežana Marković (Šesta beogradska gimnazija, Beograd)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

Snimak

Sekcija V (paralelno sa sekcijom IV): Primer dobre prakse - primeri iz Srbije
Moderator: Mirjana Devetaković (Arhitektonski fakultet, Beograd)

16:30-16:50

Moodle i profesionalno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola u Srbiji: Iskustva i stremljenja

 • Vladan Mladenović (OŠ "Ivan Vušović", Ražanj)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

16:50-17:05

Alati za e-učionicu

 • Marina Petrović (Agencija za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

17:05-17:20

E-učenje u telekomunikacijama zasnovano na Moodle platformi

 • Vitomir Radosavljević (Visoka ICT škola, Beograd)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

17:20-17:35

Alati za vršnjačko učenje

 • Danijela Ljubojević (OŠ "Kosta Abrašević", Beograd)

Preuzmi prezentaciju u pdf formatu

17:35-17:45

Kratka pauza pred završnicu skupa

17:45-18:45

Okrugli sto: Da li su LMS-ovi stvarno "mrtvi"?

Moderatori:

 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)
 • Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
 • Kristijan Zimmer (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)

Snimak

18:45-19:00

Završna diskusija, izvođenje zaključaka i zatvaranje skupa

Last modified: Friday, 13 January 2017, 11:11 AM