PROGRAM KONFERENCIJE

Subota 3.12.2022.

Link za praćenje 

09:30-10:00

 Registracija učesnika koji će program pratiti uživo /  Uključivanje korišćenjem Webexa

10:00-10:20

 Otvaranje skupa i dobrodošlica učesnicima

 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle Mreža Srbije)
 • Kristijan Zimmer (Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen)
 • Nikolče Šulevski (Moodle Macedonia)
 • Ana Šoti (Kancelarija za nauku i projekte, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Živana Komlenov Mudrinski (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle Mreža Srbije - SOVA tim)

 Sekcija I: Sve je moguće

 Moderator: Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle Mreža Srbije)

10:20-10:50

 Prezentacija modula kreiranih u okviru Erazmus+ projekta "ENhanced Learning and teaching in International Virtual Environments (ENLIVEN)"

 • Ana Šoti (Kancelarija za nauku i projekte, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Uglješa Marjanović (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad - SOVA tim)

10:50-11:10

 Mind the gap


11:10-11:30

 Kurs za pobeći

 • Dragana Simin (Medicinski fakultet, Novi Sad)
 • Dragana Milutinović (Medicinski fakultet, Novi Sad)
 • Živana Komlenov Mudrinski (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle Mreža Srbije - SOVA tim)

11:30-11:50

  Upetljani, flipnuti, Mudl


11:50-12:10

 Integracija Petljinih otvorenih obrazovnih resursa sa Moodleom


12:10-12:30

  ???


12:30-13:30

 Pauza za ručak

 Sekcija II: Budućnost je sada - Da li smo spremni?

 Moderator: Nikolče Šulevski (Moodle Macedonia)

13:30-14:00

 Merlin na Moodle 4.0 - odlična ideja ili recept za katastrofu?


14:00-14:30

 The Moodle Community is You!


14:30-15:00

 Svi za Moodle, Moodle za sve


15:00-15:30

 Čemu služi OER?


15:30-16:00

 OER and Moodle

 • Dan McGuire (SABIER - The Stone Arch Bridge Initiative for Education Resources Minneapolis, SAD) - video link


16:00-16:30

 Pauza za kafu

 Sekcija III: Šta (ni)smo naučili tokom pandemije, a šta (ne)ćemo (nikad) naučiti

 Moderator: Katarina Aleksić (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd)

16:30-17:00

 Kako da upropastite rođeni onlajn kurs


17:00-17:50

 Panel: Zašto dama stoji sama?

 • Katarina Aleksić (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd)
 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle Mreža Srbije)
 • Kristijan Zimmer (HrOpen)
 • Nikolče Šulevski (Moodle Macedonia)


17:50-18:00

 Zatvaranje skupa

Last modified: Sunday, 27 November 2022, 3:12 PM