Ukoliko niste član nijednog od udruženja koje organizuju moot (MMS/HrOpen/Moodle Macedonia), a želite uživo da učestvujete na ovogodišnjem regionalnom mootu potrebno je da uplatite 3000 dinara na ime kotizacije. (Obratite pažnju i na mogućnost učlanjivanja u neko od naših udruženja, što je povoljnije, a donosi i druge benefite.)

Uplate treba izvršiti do 30. novembra 2022. godine i time potvrditi učešće na skupu.

Uplate vršiti na račun MMS-a kod Komercijalne banke:

broj računa: 205-0000000204273-18

poziv na broj nije potreban, model takođe (ako je neophodno uneti 99)

svrha uplate: 12th WeB & Serbian Moodle Moot 2022 - kotizacija 

primalac: Moodle Mreža Srbije, Bulevar oslobođenja 82, 11040 Beograd

Last modified: Thursday, 27 October 2022, 1:04 PM