Kako se moot održava u subotu očekujemo manju gužvu na parkinzima u kampusu. Opcije koje su besplatne a blizu centralne zgrade UNS-a u kojoj će biti održan moot su parkinzi u ulicama Dr Sime Miloševića i Vladimira Perića Valtera.