2nd WeB & Serbian Moodle Moot 2012

Novi Sad, 17. novembar 2012.

PROGRAM SKUPA

09:30-10:30

 Registracija učesnika
 (biće moguća i kasnije, sve do početka poslednje sesije)

10:30-10:40

 Otvaranje skupa i dobrodošlica učesnicima

 • Slavica Marković, direktor ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad 

10:40-10:50

 Razvoj Moodle zajednice u Srbiji i regionu

 • Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
 • Kristijan Zimmer (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)
 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)

Preuzmi prezentaciju

Sekcija I: Moodle 2.x
Moderator: Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)

10:50-11:20

 Moodle Futures

 • Martin Dougiamas (Moodle Pty Ltd, Perth) - online

11:20-11:40

 Ajmo svi lepo... Preći na Moodle 2.x

 • Jasmin Klindžić (Filozofski fakultet, Zagreb - HrOpen)

Pogledajte prezentaciju

11:40-12:00

 Pitanja o pitanjima

 • Ivana Bosnić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)
Preuzmi prezentaciju

12:00-12:30

 Pauza za kafu

Sekcija II: Primer dobre prakse
Moderator: Kristijan Zimmer (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)

12:30-12:50

 Moodle u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju

 • Mirjana Lazor, Nevena Ivković (ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad)
Preuzmi prezentaciju

12:50-13:10

 Onlajn učenje je stiglo u naš grad

 • Snežana Marković (Šesta beogradska gimnazija, Beograd)
 • Simonida Vukobrat (XV beogradska gimnazija, Beograd)
 • Vladan Al. Mladenović (OŠ "Ivan Vušović", Ražanj)

Preuzmi prezentaciju

13:10-13:30

 Uvođenje e-učenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

 • Tiron Andrić (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Misija u Srbiji, Beograd)
 • Snežana Vla (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd)
Preuzmi prezentaciju

13:30-13:50

 Upravljanje kursevima sa velikim brojem polaznika

 • Dušan Vučković, Dragan Janković (Elektronski fakultet, Niš)
Preuzmi prezentaciju

13:50-14:10

Kompleksna implementacija Moodle 2.x sistema u Mtel a.d. Banjaluka – od početka do kraja

 • Kemal Kačapor, Armin Talić, Amra Rizvić, Haris Palalija (Idego, Sarajevo)
 • m:tel projektni tim

Preuzmi prezentaciju

14:10-15:00

 Pauza za ručak

Sekcija III (paralelno sa sekcijom IV): Administracija i integracija sa drugim platformama
Moderator: Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije) 

15:00-15:50

 Mere sigurnosti u Moodleu

 • Darko Miletić (Moodlerooms inc., Baltimore) - online
Preuzmi prezentaciju

15:50-16:10

 Moodle i privatnost korisnika

 • Marjan Milošević (Tehnički fakultet, Čačak)
Preuzmi prezentaciju

16:10-16:40

 Reflektivno učenje? Mahara i Moodle 2.x

Preuzmi prezentaciju

Sekcija IV (paralelno sa sekcijom III): Primer dobre prakse
Moderator: Snežana Marković (Šesta beogradska gimnazija, Beograd)

15:00-15:20

 Multimedijalni sadržaji

 • Martin Kalamković (ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad)
Preuzmi prezentaciju

15:20-15:40

 Literarna metoda kao oblik neformalnog učenja u e-lekcijama

 • Vitomir Radosavljević (Visoka ICT skola, Beograd)

Preuzmi prezentaciju

15:40-16:00

Integrisanje terminoloških resursa u Moodle

 • Ranka Stanković, Ivan Obradović, Jelena Prodanović, Olivera Kitanović, Miladin Kotorčević (Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu)
Preuzmi prezentaciju

16:00-16:20

 Da li Moodle pomaže u učenju Zoologije ili povećanju prolaznosti na ispitu iz Zoologije?

 • Vesna Poleksić, Zorka Dulić, Božidar Rašković  (Poljoprivredni fakultet, Beograd)
Preuzmi prezentaciju

16:20-16:40

 Kolaborativno učenje na Moodleu o Moodleu

 • Marina Petrović (Agencija za obrazovanje Marina i Jovan, Novi Sad)
Preuzmi prezentaciju

16:40-17:10

 Pauza za kafu

Sekcija V: Nastavničke kompetencije, izazovi lokalizacije
Moderator: Ivana Bosnić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - HrOpen)

17:10-17:30

 Lokalizacija Moodlea = Tantalove muke

 • Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
Preuzmi prezentaciju

17:30-17:50

 Moj tata kaže da svaki nastavnik ima tri dimenzije...

 • Jasmin Klindžić (Filozofski fakultet, Zagreb - HrOpen)
Pogledajte prezentaciju

17:50-18:10

Male Đurine kućne Moodle čarolije - Kako da uspešno i efikasno upropastite rođeni onlajn kurs

 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)
 • Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
Pogledajte prezentaciju
18:10-18:30

Završna diskusija, izvođenje zaključaka i zatvaranje skupa

Last modified: Thursday, 29 November 2012, 12:23 AM