Karmela Aleksić-Maslać

Prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), rukovodilac istraživanja, korukovodilac MBA programa u domenu upravljanja informacionim sistemima, kao i koordinator EU fondova - HKO projekta.

Kao inženjer i asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu bila je uključena u nastavni i naučni rad i učestvovala je na 10 projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i tehnologije, kao i Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet). Imala je vodeću ulogu u uvođenju prvih projekata vezanih za različite oblike e-učenja u hrvatskom obrazovnom sistemu. Od 2002. godine je rukovodilac IT odeljenja na ZŠEM-u. Razvila je više programa kurseva i igrala važnu ulogu u sistematskom uvođenju e-učenja u nastavni proces na ZŠEM-u, kao i u upravljanju kvalitetom sistema za e-učenje.

Objavila je preko 70 naučnih radova i angažovala se kao recenzent na više konferencija i za nekoliko časopisa.

» Detalji programa