Marijana Milanović

Rođena 1974. godine u Loznici. Diplomirala Srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1999. godine radila kao profesor Srpskog jezika i književnosti u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Od  transformacije škole u Centar za osnovnu policijsku obuku 2007. godine radi kao trener za predmet Veština komunikacije.

Prvi dodir sa e-učenjem i Moodleom je bio 2010. godine i od tada je preko polaznika kursa, kreatora nastave, administratora došla do toga da danas drži kurseve svojim kolegama kako da budu kreatori nastave u Moodleu. Bila je deo timova koji se bave sačinjavanjem i sprovođenem e-kurseva za policiju kao što su Veština komunikacije, Kurs za kreatore nastave, itd. Trenutno radi i kao trener iz predmeta Elektronsko učenje i u svojoj nastavi uspešno primenjuje ovu metodu.

» Detalji programa