Učenje na daljinu na fakultetu sporta

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu je 2012. godine, zajedno sa Nacionalnom sportskom akademijom u Sofiji, aplicirao za IPA projekat prekogranične saradnje pod nazivom "Formiranje centra za učenje na daljinu korišćenjem infrastruktura IT na FSFV u Nišu i NSA u Sofiji. Projekat je odobren sa budžetom od oko 260.000 evra. Oko 80% budžeta je pripalo FSFV koji je taj novac iskoristio za kupovinu opreme za realizaciju učenja na daljinu. Nabavljeno je oko 90 najsavremenijih računara, audio-video tehnika, konferencijski sistem i dr. Projekat je uspešno realizovan i sva sredstva sufinansiranja su vraćena fakultetu.

U okviru projekta urađena je obuka nastavnika za pripremu kurseva. Moodle platforma je instalirana na serverima koje održava Univerzitetski računarsko informacioni centar JUNIS. a Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je akreditovao dva studijska programa za učenje na daljinu, na Master akademskim studijama i Osnovnim strukovnim studijama. U toku je treća generacija studenata koji se upisuju na ovakvu vrstu studija. Svake godine je interesovanje sve veće jer se studije iz godine u godinu oplemenjuju novim sadržajima i resursima koje omogućava ovakav način studiranja. Internacionalizacija programa se širi tako da sada već ima nekoliko studenata iz cele Evrope. U planu je priprema ovih studijskih programa na engleskom jeziku.

» Detalji programa