Shannon Johnston

Dr Johnston je menadžer projekata u Moodle sedištu u Pertu, Australiji, od skoro angažovana da bi se intenzivirala realizacija projekata koji su deo plana budućeg razvoja Moodle sistema (npr. Moodle Association i MoodleCloud hosting). Njeno bogato radno iskustvo uključuje upravljanje projektom uvođenja Moodle sistema kao platforme za učenje na univerzitetskom nivou, akadamsko iskustvo u domenu e-učenja, instrukcioni dizajn i razvoj nastavnih planova i programa, kao i upravljanje različitim projektima koji su na neki način imali veze sa e-učenjem.

» Detalji programa