Low-cost Production of MOOCs. Why and How?

Masovni otvoreni onlajn kursevi (MOOCs) se opisuju kao kursevi koji imaju potencijal da otvore mogućnost obrazovanja mnogima koji do sada nisu imali pristup kvalitetnim obrazovnim sadržajima. Međutim troškovi izrade takvih kurseva sa kojima se susreću njihovi najpoznatiji ponuđači mnoge navode na zaključak da oni nisu ekonomski održivi. Da li to tačno? Ako jeste takvi masovni otvoreni kursevi će se teško pojaviti na tržištu pokrivajući usko specijalizovane obuke niti će se razvijati na jezicima koje govore relativno male populacije.

Ova prezentacija opisuje nekoliko projekata u okviru kojih je korišćen niskobudžetni pristup pri izradi masovnih otvorenih onlajn kurseva, što između ostalog uključuje korišćenje Moodle sistema kao platforme za njihovo izvođenje. Ti projekti se suprotstavljaju sve prisutnijem stavu da je za efektan MOOC neophodna skupa produkcija. Predavanje će se dotaći i implikacija niskobudžetne produkcije i drugih pitanja o kojima treba povesti računa da bi se iskoristio pun potencijal besplatnih onlajn kurseva.

» Detalji programa