Brian Mulligan

Brian Mulligan je građevinski inženjer koji je isprva radio uglavnom u domenu matematičkog modeliranja i simulacije. Trenutno je u ulozi rukovodioca programa odgovornog za razvoj onlajn učenja u Centru za onlajn učenje Instituta za tehnologiju Slajgo na kom predaje od 1984. godine. Predvodnik je brzog razvoja onlajn učenja u IT Slajgo od 2002. godine, zuzetno je angažovan na rastu e-učenja u Irskoj od 1999. godine i osnivač je Irske asocijacije za obrazovne tehnologije 2002. godine. Polja njegovog interesovanja su hibridno učenje i niskobudžetni razvoj programa za online učenje, uključujući masovne otvorene online kurseve (MOOCs). Više o njemu i njegovom radu možete pročitati na: http://brian.mulligan.googlepages.com

» Detalji programa