Vladan Al. Mladenović

Član Moodle mreže Srbije, nastavnik fizike u OŠ "Ivan Vušović" u Ražnju i u gimnaziji u Aleksincu, Moodle administrator, predavač, moderator, član Udruženja fizičara Omega, koautor više akreditovanih obuka, prevodilac phet.colorado.edu na srpski jezik, savetnik-spoljni saradnik ŠU, član Nacionalnog prosvetnog saveta.

» Detalji programa