Moodle kao infrastruktura za Micro Learning aplikacije

Upotreba Moodle platforme kao infrastrukture za distribuciju "Micro Learning" sadržaja za mobilne aplikacije. U izlaganju će biti predstavljeno kako je Moodle platforma korišćena za izradu "Micro Learning" Apache Cordova hibridne aplikacije, korišćene tehnike i izazovi, kao i mogućnosti daljeg razvoja. Primer aplikacije koji će biti predstavljen je razvijan za potrebe kontinuirane edukacije radnika službi Hitne pomoći na teritoriji Kanade.

» Detalji programa