Bojan Mitrović

Bojan Mitrović je profesionalni programer od 2003. godine. Programirao je preko 30 web aplikacija, programa, kao i dodataka za komercijalne i open source programe iz oblasti elektronski potpomognutog učenja, učenja na daljinu, arhitekture, građevinske fizike i 3D parametarskog modelovanja. Kao web programer je dugogodišnji saradnik Arhitektonskog fakulteta i Računarskog centra Univerziteta u Beogradu.

» Detalji programa