Mirjana Devetaković

Dr Mirjana Devetaković predaje u zvanju docenta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na problemima kodifikacije arhitektonskog znanja u virtuelnim obrazovnim okruženjima. Zajedno sa dr Slavkom Gajinom i Bojanom Mitrovićem učestvovala je u koncipiranju e-Learning sistema Akademske mreže Srbije 2008. godine. Integrisanjem e-Learninga u nastavne procese bavi se od 1996. godine, kada je Srbija (ponovo) priključena na Internet. Radila je kao konsultant na uvođenju korporativnog e-Learning sistema baziranog na Moodle platformi za Sberbank Srbija.

» Detalji programa