Стојанче Спасов

По професија магистер по компјутерски науки – Информациски системи и технологии. Вработен на УГД како Советник за е-Учење и администратор во Центар за електронско учење. 

Работно искуство:

  • Веб  администратор  на  повеќе  веб  сервери  на  УГД
  • Веб програмирање: Развој на веб апликации и сервиси за УГД
  • Соработник на обуките (Moodle и др.) за наставниот кадар на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

» Detalji programa