Искуство во користење на е-учење Moodle во образовниот процес и можност за менаџирање со едукативни аналитики

Презентација на искуството во користење на е-учење Moodle од учебна 2010/2011 година во Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци,

Користење на аналитиките на Moodle  за полесно следење на учењето на учениците во образовниот процес

» Detalji programa