Uloga diskusije u e-learning sustavu

Važan dio svakog e-learning sustava, osobito asinkronog, su diskusije. Pomoću diskusije studenti mogu redovito komunicirati s profesorima, ali i između sebe. Asinkrone diskusije nisu vezane za mjesto i vrijeme i omogućuju studentima da razmotre tuđa mišljenja te odgovore na njih na jasan i smislen način. Na taj način moguće je ostvariti puno kvalitetnije diskusije nego u klasičnoj nastavi. LMS sustavi poput Moodlea pored ostalih mogućnosti mogu registrirati i da li se radi o aktivnom ili pasivnom sudjelovanju u diskusiji. 

U ovom izlaganju opisat ćemo neke od brojnih mogućnosti koje nudi diskusija. Posebno ćemo analizirati utjecaj diskusije na kvalitetu e-learning sustava. Opisat ćemo otvorene i zatvorene diskusije koje se koriste na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Posebno ćemo napraviti analizu sadržaja i opisati korištenje elemenata Netspeaka u diskusiji. Brzi razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) te svakodnevno korištenje novih oblika komunikacije poput SMSa, Skypea, Facebooka-a, WhatsAppa i sl. na razne načine utječe na promjenu jezika te na stvaranje nove jezične forme - tzv. „Netspeaka“. Analiza sadržaja i mjerenje količine Netspeaka na osnovu razvijenih standarda pokazuje da je količina Netspeaka u diskusiji student-student koja je više neformalna veća od one u diskusiji profesor-student koja je više formalna. Istraživanje također pokazuje da postoji pozitivna korelacija u korištenju Netspeaka između nastavnika i studenata tj. ako nastavnik koji moderira diskusiju koristi pojedine elemente Netspeaka, npr. emotikone, onda će ih i studenti koristiti u većoj mjeri.

» Detalji programa