Vitomir Kovanović

Dr Vitomir Kovanović je docent (Research Fellow) u centru za inovacije u oblasti učenja i školi za edukaciju pri Univerzitetu Južne Australije u Adelajdu u Australiji. Vitomir je završio doktorat u oblasti računarstva na Ediburškom univerzitetu u Velikoj Britaniji, a pre toga master i osnovne studije na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu. Njegovo istraživanje je fokusirano na oblasti analitika učenja i edukacionih tehnologija, i razvoj novih analitičkih modela za podršku prilikom učenja na daljinu.

Trenutno je sekretar društva za istraživanje analitika učenja (Society for Learning Analytics Research) i predsedavajući naučnog odbora za predstojeću desetu internacionalnu konferenciju o analitikama učenja LAK'20 (The Tenth International Conference on Learning Analytics & Knowledge). Takođe je akademski urednik za časopis PLOS One i vandredni urednik za časopis Higher Education Research and Development (HERD). Dobitnik je više broja nagrada i priznanja, uključujući nagradu za najbolji rad na LAK15 konferenciji. U septembru 2019, dnevni list The Australian ga je uvrstio u 40 najboljih mladih naučnika Australije, kao jednog od 5 najcitiranijih mladih naučnika u oblasti društvenih nauka.


» Detalji programa