Detalji programa


O predavačima i njihovim izlaganjima


Andreas Hruska

Diplomirani inženjer Andreas Hruska je osnivač i direktor kompanije eDaktik. Stekao je odlično tehničko obrazovanje na Tehničkom univerzitetu u Beču, a potom i mnogo godina iskustva u domenu osmišljavanja i implementacije računarski potpomognutih, "e-taktičkih" obrazovnih rešenja. Osnovni fokus njegovog rada je na upravljanju ciklusom e-učenja, razvoju kurseva, obukama predavača i tutora, te razvoju i implementaciji platformi za učenje sa posebnim fokusom na kompletna Moodle rešenja.