Programski odbor

  • Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu / Moodle Mreža Srbije
  • Kristijan Zimmer, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu / HrOpen
  • Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije /Moodle Mreža Srbije
  • Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu / HrOpen
  • Katarina Aleksić, Osnovna škola Branislav Nušić, Beograd / Moodle Mreža Srbije
  • Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu / HrOpen
  • Katarina Veljković, 1. Gimnazija Kragujevac / Moodle Mreža Srbije

Organizacijski odbor

  • TBA
  • članovi Programskog odbora

Organizatori

Moodle Mreža Srbije HrOpen - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet
Moodle Mreža Srbije HR Open

 

Domaćin skupa

Fakultet organizacije i informatike,

Univezitet Metropolitan

 

Tehnička podrška

Fakultet organizacije i informatike

Last modified: Tuesday, 25 October 2016, 8:15 PM