Na ovoj stranici objavljivat će se informacije o mogućnosti organiziranog prijevoza iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije do Varaždina kao i smještaja u Varaždinu.
Za objavu mogućnosti prijevoza, molimp kontaktirajte Miloša Bajčetiča na e-mail: milosb@mms.edu.rs

Last modified: Tuesday, 25 October 2016, 11:17 AM