Ukoliko niste član ni MMS-a ni HrOpen-a a želite da učestvujete na ovogodišnjem regionalnom mootu potrebno je da uplatite kotizaciju suorganizatoru skupa udruženju Moodle Macedonia. (Obratite pažnju i na mogućnost učlanjivanja u MMS ili u HrOpen, što je povoljnije a donosi i druge benefite.)

Kotizacija iznosi 25 evra. Za učešće u radionici koja će se održati 1.6. kotizacija je takođe 25 evra, a postoji i paket radionica+konferencija za 40 evra. Dodatna pogodnost je mogućnost praćenja dvodnevnog programa online. Za takav vid učešća kotizacija je svega 15 evra.

Uplate treba izvršiti do 17. maja i time potvrditi učešće na skupu.

Uplate vršiti na račun: MUDL Makedonija, Halkbank AD Skopje

broj računa: 270070278770172

svrha uplate: 8th WeB & 1st Macedonian Moodle Moot - kotizacija 

primalac: Moodle Macedonia, ul. Kichevo br. 5, 7000 Bitola


Last modified: Thursday, 29 March 2018, 2:10 AM