Ukoliko niste član nijednog od udruženja koje oragnizuju moot (MMS/HrOpen/Moodle Macedonia), a želite da učestvujete na ovogodišnjem regionalnom mootu potrebno je da uplatite 3000 dinara na ime kotizacije. (Obratite pažnju i na mogućnost učlanjivanja u neko od naših udruženja, što je povoljnije a donosi i druge benefite.)

Uplate treba izvršiti do 30. novembra i time potvrditi učešće na skupu.

Uplate vršiti na račun MMS-a kod Komercijalne banke:

broj računa: 205-0000000204273-18

svrha uplate: 9th WeB & Serbian Moodle Moot 2019 - kotizacija 

primalac: Moodle Mreža Srbije, Bulevar oslobođenja 82, 11040 Beograd

Last modified: Wednesday, 27 November 2019, 10:24 AM