PROGRAM KONFERENCIJE

Subota 3.12.2022. 


 Sekcija I: Sve je moguće

 Moderator: Nikolče Šulevski (Moodle Macedonia)

Snimak

10:00-10:10

 Otvaranje skupa i dobrodošlica učesnicima

 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle Mreža Srbije)
 • Kristijan Zimmer (Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen)
 • Nikolče Šulevski (Moodle Macedonia)
 • Ana Šoti (Kancelarija za nauku i projekte, Univerzitet u Novom Sadu)

Prezentacija

10:10-10:40

 Prezentacija modula kreiranih u okviru Erazmus+ projekta "ENhanced Learning and teaching in International Virtual Environments (ENLIVEN)"

 • Ana Šoti (Kancelarija za nauku i projekte, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Uglješa Marjanović (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad - SOVA tim)

10:40-11:00

 Mind the gap

Prezentacija

11:00-11:20

 Escape room & Moodle - Moguća ili nemoguća misija?

 • Dragana Simin (Medicinski fakultet, Novi Sad)
 • Dragana Milutinović (Medicinski fakultet, Novi Sad)
 • Živana Komlenov Mudrinski (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle Mreža Srbije - SOVA tim)
Prezentacija

11:20-11:40

  Dizajn učenja za bolje predmete i bolju analitiku

 • Darko Grabar (Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - HrOpen) - video link
Prezentacija

11:40-12:00

  Upetljani, flipnuti, Mudl

Prezentacija

12:00-12:20

 Integracija Petljinih otvorenih obrazovnih resursa sa Moodleom

Prezentacija

12:20-12:40

  Još jednom, al' ovaj puta bolje: online nastava nakon pandemije


12:40-13:40

 Pauza za ručak

 Sekcija II: Budućnost je sada - Da li smo spremni?

 Moderator: Katarina Veljković (Prva kragujevačka gimnazija - Moodle Mreža Srbije)

Snimak

13:40-14:00

 Merlin na Moodle 4.0 - odlična ideja ili recept za katastrofu?

Prezentacija

14:00-14:30

 The Moodle Community is You!

Snimak

14:30-14:50

 Svi za Moodle, Moodle za sve

Prezentacija

14:50-15:10

 Na slovo, na slovo A…

Prezentacija

15:10-15:30

 Čemu služi OER?

Prezentacija

15:30-16:00

 OER+Moodle for Equity without Internet

 • Dan McGuire (SABIER - The Stone Arch Bridge Initiative for Education Resources Minneapolis, SAD) - video link

Prezentacija

16:00-16:40

 Pauza za kafu

 Sekcija III: Šta (ni)smo naučili tokom pandemije, a šta (ne)ćemo (nikad) naučiti

 Moderator: Katarina Aleksić (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd)

Snimak

16:40-17:00

 Kako da upropastite rođeni onlajn kurs

Prezentacija

17:00-17:50

 Panel: Zašto dama stoji sama?

 • Katarina Aleksić (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd)
 • Gordana Jugo (CARNet, Zagreb)
 • Boro Jakimovski (Fakultet informacionih nauka i računarstva, Skoplje)
 • Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle Mreža Srbije)
 • Nikolče Šulevski (Moodle Macedonia)

17:50-18:00

 Zatvaranje skupa

Last modified: Wednesday, 21 December 2022, 10:10 AM