Ukoliko niste član nijednog od udruženja koje organizuju moot (MMS/HrOpen/Moodle Macedonia), a želite uživo da učestvujete na ovogodišnjem regionalnom mootu potrebno je da uplatite 3500 dinara na ime kotizacije.

Uplate vršiti na račun MMS-a kod Komercijalne banke:

broj računa: 205-0000000204273-18

poziv na broj nije potreban, model takođe (ako je neophodno uneti 99)

svrha uplate: 13th WeB & Serbian Moodle Moot 2023 - kotizacija 

primalac: Moodle Mreža Srbije, Bulevar oslobođenja 82, 11040 Beograd

Last modified: Saturday, 18 November 2023, 8:32 AM