Organizatori

Moodle mreža Srbije HrOpen - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet Srce - Sveučilišni računski centar zagrebačkog univerziteta

Moodle Mreža Srbije

HR Open

SRCE

Programski odbor

  • Sandra Kučina Softić, SRCE
  • Zvonko Martinović, SRCE
  • Kristijan Zimmer, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
  • Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, Sveučilište u Zagrebu
  • Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Beogradu
  • Živana Komlenov, Prirodno-matematički fakultet, Sveučilište u Novom Sadu
  • Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Last modified: Wednesday, 21 May 2014, 9:49 PM