Programski odbor

Živana Komlenov, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu / Moodle Mreža Srbije

Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu / Moodle Mreža Srbije

Kristijan Zimmer, Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet - HrOpen

Ivana Bosnić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Univerzitet u Zagrebu / HrOpen

Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Katarina Milanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Dragan Domazet, Univerzitet Metropolitan, Beograd

 

Organizacioni odbor

Jovana Graovac, Univerzitet Metropolitan, Beograd

Katarina Cvetković, Univerzitet Metropolitan, Beograd

Tanja Ćirić, Univerzitet Metropolitan, Beograd

i članovi programskog odbora

 

Organizatori

Moodle mreža Srbije HrOpen - Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet
Moodle Mreža Srbije HR Open

 

Domaćin skupa

Univerzitet Metropolitan, Beograd

Univezitet Metropolitan

 

Tehnička podrška

RCUB - Računarski Centar Univerziteta u Beogradu

Last modified: Thursday, 10 September 2015, 9:36 AM